โครงการศึกษาเพื่อจัดตั้งสถานีฝึกกู้ภัยทางน้ำ (Water Rescue Center: WRC)
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565
เวลา 8.30 - 12.00น.
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

Join Team : https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aSlDx1wRMTJTZCKBnzxP2Ugp4fMe0Af8YUmEKJij42-w1%40thread.tacv2/1650374631598?context=%7b%22Tid%22%3a%229bc585f9-a8b8-431c-9013-efa7b2b40cdf%22%2c%22Oid%22%3a%221eb5ba5e-fc59-4101-a5cf-5e0379aba2a9%22%7d


Sign in to Google to save your progress. Learn more
กำหนดการประชุม: โครงการศึกษาเพื่อจัดตั้งสถานีฝึกกู้ภัยทางน้ำ
ชื่อ *
นามสกุล *
หน่วยงาน *
ตำแหน่ง *
เบอร์โทรศัพท์ *
อีเมล์
ลงทะเบียน *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy