แบบประเมินวิทยากรโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ในเขตสุขภาพที่ 9 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา สถาบันพระบรมราชชนก
วิทยากร ดร.จีรนุช สมโชค ไวท์
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอบรม *
คำชี้แจง : โปรดระบุคะแนนโดยเลือกคลิ้กลงช่องที่กำหนดไว้ตามความพึงพอใจหรือเหมาะสม <5 = มากที่สุด> < 4 = มาก > <3 = ปานกลาง > <2 = น้อย> <1 = น้อยที่สุด>
5
4
3
2
1
1. หัวข้อสอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของท่าน
2. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหัวข้อที่สอน
3. การตอบปัญหา ข้อสงสัยได้ชัดเจน ตรงประเด็น
4. กิจกรรมการเรียนการสอน กระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน
5. เอกสารประกอบการสอน/สื่อการสอน
6. ความพึงพอใจในภาพรวม
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา. Report Abuse