Mistrzostwa Polski 2019
Twilight Struggle – Zimna Wojna 1945 -1989
Formularz zgłoszeniowy
Imię *
Nazwisko *
Adres e-mail *
Kod pocztowy *
Miasto *
Adres (Ulica i numer domu) *
Państwo *
Telefon *
Wysyłając formularz potwierdzam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Mistrzostw Polski w Twilight Struggle – Zimna Wojna 1945 - 89 i akceptuję jego postanowienia oraz wyrażam zgodę na publikację swojego wizerunku i danych osobowych w celu promocji mistrzostw. *
Required
Rozumiem, że warunkiem udziału w turnieju jest otwarcie rachunku w Paradoxie na kwotę 60 PLN w dniu rozpoczęcia turnieju, do wykorzystania przez gracza na zamówienia przy barze podczas trwania turnieju. Niewykorzystana nadwyżka nie jest zwracana. *
Required
Klauzula RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Organizator Turnieju. Więcej danych kontaktowych można znaleźć tutaj: vertima.trade
b) Kontakt z osobą odpowiedzialną za przechowywanie Państwa danych osobowych można uzyskać pod adresem: daneosobowe@vertima.trade
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi Turnieju.
d) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
e) Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wymagany przez przepisy prawa (przedawnienie roszczeń dotyczących przebiegu Turnieju).
f) Administrator nie podejmuje automatycznych decyzji w oparciu o profilowanie.
g) Dane osobowe Uczestników mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
h) Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym takie dane na zlecenie Administratora, m.in. sędziom oraz osobom odpowiedzialnym za prawidłowe przygotowanie i przebieg Turnieju, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
i) Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Uczestnikowi przysługuje również prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
j) W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
k) Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
l) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa w Turnieju. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność uczestnictwa w Turnieju.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy