Szanowni Państwo,
w celu zgłoszenia się na bezpłatny, 240-godzinny kurs języka angielskiego organizowany w ramach projektu „Z językiem w świat”, prosimy o dokładne i wyraźne wypełnienie poniższej Karty rekrutacyjnej. Brak podania lub zaznaczenia wszystkich wymaganych danych będzie skutkowało odrzuceniem Państwa zgłoszenia. Brak podania lub zaznaczenia wszystkich wymaganych danych będzie skutkowało odrzuceniem Państwa zgłoszenia.
W związku z chęcią udziału w Projekcie "Z językiem przez świat" zgłaszam swoje uczestnictwo w terminie:
Clear selection
1. DANE PERSONALNE
Imię/imiona *
Nazwisko *
Płeć *
Wiek *
PESEL *
Wykształcenie *
2. MIEJSCE ZAMIESZKANIA
Kraj *
Województwo *
Powiat *
Gmina *
Miejscowość *
Ulica *
Numer budynku *
Numer lokalu
Kod pocztowy *
Obszar *
Telefon: *
E-mail *
3. INFORMACJA NA TEMAT SYTUACJI SPOŁECZNEJ UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI
Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia. *
Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań. *
Osoba z niepełnosprawnościami. *
Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej niż wymienione wyżej. *
* W przypadku wybrania odpowiedzi „odmowa podania informacji” prosimy o krótkie uzasadnienie tej decyzji.
4. STATUS UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI NA RYNKU PRACY
Prosimy o zaznaczenie wszystkich punktów, które odnoszą się do Państwa sytuacji.
Osoba bezrobotna zarejestrowana w Urzędzie Pracy
Clear selection
Osoba bezrobotna niezarejestrowana w Urzędzie Pracy
Clear selection
Osoba bierna zawodowo
Clear selection
Osoba pracująca w:
Clear selection
Wykonywany zawód:
Clear selection
Miejsce zatrudnienia *
5. INFORMACJA DOTYCZĄCA SPECJALNYCH POTRZEB UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI
Jeżeli w części 3. „Osoba z niepełnosprawnościami” zaznaczyli Państwo odpowiedź TAK, prosimy o zaznaczenie/wpisanie dodatkowych informacji, które umożliwią nam ułatwienie Państwu udziału w kursie. W przypadku braku specjalnych potrzeb tę część można pozostawić niewypełnioną.
Clear selection
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy