DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „AFLATOUN”
Deklaracja dotyczy zgłoszenia na bezpłatne warsztaty z zakresu efektywnego wykorzystania innowacyjnych narzędzi dydaktycznych międzynarodowego programu „Aflatoun”. To jedyny program skierowany do nastolatków, ściśle łączący działania społeczne i finansowe, który oparty jest na trwałych klubach, a nie doraźnych akcjach.

Warsztaty organizowane są w ramach projektu „AFLATOUN”, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Więcej informacji: http://aflatoun.pl/

Organizatorzy zapewniają: nocleg, wyżywienie oraz komplet materiałów szkoleniowych. Po stronie uczestnika pozostaje dojazd do miejsca szkolenia na terenie Polski.

W razie pytań, wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: +48 22 825 70 22 lub mailowy: m.kacprowicz@dobrasiec.org

Termin naboru zgłoszeń: 23 września 2016 r.

Imię i nazwisko *
Your answer
Telefon kontaktowy *
Your answer
Adres e-mail *
Your answer
Nazwa instytucji (jeśli dotyczy)
Your answer
Nazwa organizacji pozarządowej (jeśli dotyczy)
Your answer
Województwo *
Gmina *
Your answer
Prosimy o opisanie, dlaczego to właśnie Pan/i powinien/powinna zostać edukatorem międzynarodowego programu Aflatoun? *
Your answer
W jaki sposób wykorzysta Pan/i materiały dydaktyczne otrzymane w ramach niniejszego projektu po jego zakończeniu? *
Your answer
Prosimy o opisanie, dlaczego Pan/i chce uruchomić Klub Aflatoun w swojej placówce? *
Your answer
Po ukończeniu szkolenia powołam Klub Aflatoun i woluntarystycznie poprowadzę min. 10 godzin zajęć pilotażowych Aflatoun dla min. 10 osobowej grupy dzieci i młodzieży w wieku 6-20 lat zgodnie z metodologią, którą poznam na zajęciach. *
Dla jakiej grupy wiekowej planuje Pani/i przeprowadzić zajęcia? *
Required
Przybliżona liczba młodzieży, która weźmie udział w zorganizowanych przeze mnie zajęciach: *
Your answer
Posiadam już doświadczenie i umiejętności w prowadzeniu zajęć, szkoleń, warsztatów dla dzieci i młodzieży (6-20 lat) *
Prosimy o opisanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć, szkoleń, warsztatów dla dzieci i młodzieży (6-20 lat). *
Your answer
Wezmę udział w 3-dniowych zajęciach dla edukatorów realizowanych w ramach niniejszego projektu. *
W którym szkoleniu chciałby/chciałaby Pan/i wziąć udział? *
Deklaruję podpisanie porozumienia współpracy z Fundacją Nauka dla Środowiska oraz aktywny udział w procesie ewaluacji. *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Deklaracji uczestnictwa dla potrzeb realizacji projektu „AFLATOUN” przez Fundację Nauka dla Środowiska i Fundację Dobra Sieć (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) oraz na udostępnienie tych danych do celów monitoringu, kontroli w ramach realizowanego projektu oraz ewaluacji przeprowadzanych na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. *
Oświadczam, iż podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą i jestem świadomy/-a odpowiedzialności jaką ponoszę w przypadku podania nieprawdziwych danych oraz składania przeze mnie oświadczeń niezgodnych z prawdą. *
Zapoznałem/am się z “Regulaminem uczestnictwa w projekcie” i akceptuję zapisy w nim zawarte. *
Uwagi/sugestie
Your answer
DZIĘKUJEMY!
Wkrótce skontaktujemy się z Panem/ Panią drogą mailową.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms