FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA WARSZTATY "Biżuteria nieoczywista"
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
WARSZTATY "Biżuteria nieoczywista"
Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy zaprasza na 3-dniowe warsztaty tworzenia biżuterii nieoczywistej.
W dniach 6-8 marca 2020r
Koszt: 400 zł

Rekrutacja trwa do dnia 2 marca 2020

Po otrzymaniu mailowej informacji zwrotnej o przyjęciu na warsztaty prosimy o dokonanie wpłaty
w wysokości 400,00 zł do dnia  5.03.2020.    


Wpłaty należy dokonywać na konto bankowe o nr: 26 1160 2202 0000 0000 4746 3115
w tytule wpłaty należy wpisać „warsztaty – biżuteria, imię i nazwisko uczestnika”

Koordynator zadania – Agnieszka Gleinert-Pobłocka
  tel. 536 760 710
  e-mail: agnieszka.gleinert-poblocka@kul.org.pl 

Klauzula dot. RODO *
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA ZADANIA (obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)W związku z przystąpieniem do zadania  pn. „Warsztaty tworzenia biżuterii nieoczywistej” w ramach zadania pn. „W drodze i w cyfrowej chmurze. Plan działań Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego KUL na lata 2019-2021” dofinansowanego z Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 przyjmuję do wiadomości, iż:  1.Administratorem moich danych osobowych jest Kaszubski Uniwersytet Ludowy z siedzibą w Wieżycy 1, 83-315 Szymbark (dalej zwany „Administratorem”) wpisany do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000215377, NIP 5891826387, REGON 193090401.  2.Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  – dane osobowe są niezbędne dla realizacji zadania w ramach ww. programu. 3. Moje dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe, PESEL, wykształcenie, miejsce i data urodzenia będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji i realizacji zadania  pn. „Warsztaty tworzenia biżuterii nieoczywistej”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych. 4. Moje dane osobowe zostaną powierzone do przetwarzania Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” S.A.  z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 w celu realizacji umowy ubezpieczenia NNW uczestników projektu. 5. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego, Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO). Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie wyżej wymienionych instytucji. 6. Podanie danych jest wymogiem umownym, umożliwiającym udział w rekrutacji oraz  projekcie. 7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 8. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 9. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia zadania oraz zakończenia obowiązku archiwizowania dokumentacji, tj. do 31.12.2030 r. 10. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 11. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy