แบบสอบถาม การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อระบบฐานข้อมูลบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อนำไปสู่การปรับปรุง ให้ดียิ่งขึ้น
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อระบบฐานข้อมูลบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
1. สถานภาพ
Clear selection
2.1 ความรวดเร็วต่อการใช้งาน
Clear selection
2.2 เนื้อหาเนื้อ เมนูหลัก ควบคุมต่อการใช้งาน
Clear selection
2.3 ความทันสมัย
Clear selection
2.4 ความปลอดภัยหรือกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล
Clear selection
2.5 ภาพรวมของเว็บไซต์
Clear selection
3 .ความคิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy