Đăng ký tham gia lớp sáng tác truyện ngắn

Khai giảng dự kiến ngày 30/8/2014. Học vào chiều thứ 7 hàng tuần từ 15h00 đến 17h00, học trong 8 buổi.
Địa điểm: Trường ĐH KHXH&NV, cơ sở 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Q1.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question