A N K E T A
Molimo Vas da u priloženoj anketi iznesete Vase zapažanje u vezi etičkih standarda i pravila ponašanja za koje mislite da su najčešće predmet kršenja u državnim organima

1. *
slažem se sa tvrdnjom
ne slažem se sa tvrdnjom
Državni službenik odnosno namještenik poslove u državnom organu vrši na način koji umanjuje ugled državnog službenika i državnog organa
Državni službenik odnosno namještenik se van radnog vremena ponaša na način koji ima negativan uticaj na državni organ
Državni službenik odnosno namještenik koristi službenu ispravu i službeni položaj prilikom vršenja privatnih poslova
Državni službenik odnosno namještenik poslove u državnom organu vrši na način koji narušava ostvarivanje prava, poštovanje integriteta i dostojanstva građana
Državni službenik odnosno namještenik poslove u državnom organu vrši na način koji narušava načelo jednakosti građana pred zakonom u pogledu ostvarivanja njegovih prava i obaveza po osnovu rase, boje kože, nacionalne pripadnosti ili po osnovu bilo kog drugog ličnog svojstva
Državni službenik odnosno namještenik prilikom javnih nastupa i djelovanja iznosi stavove koji nijesu u skladu sa propisima, ovlašćenjima, stručnim znanjem i etičkim kodeksom
Državni službenik odnosno namještenik prilikom javnog nastupa iznosi podatke iz drjelokruga rada državnog organa ili poslova radnog mjesta koji mogu narušiti ugled državnog organa i povjerenje građana u rad državnog organa
Državni službenik odnosno namještenik prilikom vršenja poslova u državnom organu traži pristup informacijama koje mu nijesu potrebne za vršenje poslova i dobijene informacije koristi na način koji nije u skladu sa zakonom
Državni službenik odnosno namještenik prilikom vršenja privatnih poslova koristi službene informacije do kojih je došao u vršenju poslova
Državni službenik odnosno namještenik u državnom organu nije prikladno odjeven čime narušava lični ugled i ugled državnog organa ili izražava političku, vjersku ili drugu ličnu pripadnost koja može da dovede u sumnju njegovu nepristrasnost i neutralnost u vršenju poslova
U odnosu prema strankama državni službenik odnosno namještenik ne postupa profesionalno, nepristrasno i pristojno
12. *
slažem se sa tvrdnjom
ne slažem se sa tvrdnjom
U odnosu prema strankama državni službenik odnosno namještenik ne postupa blagovremeno, korektno, i netačno daje podatke i informacije u skladu sa zakonom i drugim propisima
13. *
slažem se sa tvrdnjom
ne slažem se sa tvrdnjom
U odnosu prema strankama službenik ne pruža pomoć i ne daje informacje o organu nadležnom za postupanje po zahtjevu, kao i o pravnom lijeku
14. *
slažem se sa tvrdnjom
ne slažem se sa tvrdnjom
Državni službenik odnosno namještenik koji je ovlašćen za odlučivanje u upravnom postupku o pravima i obavezama građana i pravnih lica prilikom donošenja odluka ne rukovodi se prvenstveno javnim interesom
15. *
slažem se sa tvrdnjom
ne slažem se sa tvrdnjom
Državni službenik odnosno manještenik ne postupa sa posebnom pažnjom prema licima sa invaliditetom
16. Komentar
Kada završite sa popunjavanjem ankete, molimo Vas da lijevim klikom miša pritisnete dugme "Submit" odnosno "Pošalji""
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy