A N K E T A

Molimo Vas da u priloženoj anketi iznesete Vase zapažanje u vezi etičkih standarda i pravila ponašanja za koje mislite da su najčešće predmet kršenja u državnim organima

  Državni službenik odnosno namještenik poslove u državnom organu vrši na način koji umanjuje ugled državnog službenika i državnog organa
  Državni službenik odnosno namještenik se van radnog vremena ponaša na način koji ima negativan uticaj na državni organ
  Državni službenik odnosno namještenik koristi službenu ispravu i službeni položaj prilikom vršenja privatnih poslova
  Državni službenik odnosno namještenik poslove u državnom organu vrši na način koji narušava ostvarivanje prava, poštovanje integriteta i dostojanstva građana
  Državni službenik odnosno namještenik poslove u državnom organu vrši na način koji narušava načelo jednakosti građana pred zakonom u pogledu ostvarivanja njegovih prava i obaveza po osnovu rase, boje kože, nacionalne pripadnosti ili po osnovu bilo kog drugog ličnog svojstva
  Državni službenik odnosno namještenik prilikom javnih nastupa i djelovanja iznosi stavove koji nijesu u skladu sa propisima, ovlašćenjima, stručnim znanjem i etičkim kodeksom
  Državni službenik odnosno namještenik prilikom javnog nastupa iznosi podatke iz drjelokruga rada državnog organa ili poslova radnog mjesta koji mogu narušiti ugled državnog organa i povjerenje građana u rad državnog organa
  Državni službenik odnosno namještenik prilikom vršenja poslova u državnom organu traži pristup informacijama koje mu nijesu potrebne za vršenje poslova i dobijene informacije koristi na način koji nije u skladu sa zakonom
  Državni službenik odnosno namještenik prilikom vršenja privatnih poslova koristi službene informacije do kojih je došao u vršenju poslova
  Državni službenik odnosno namještenik u državnom organu nije prikladno odjeven čime narušava lični ugled i ugled državnog organa ili izražava političku, vjersku ili drugu ličnu pripadnost koja može da dovede u sumnju njegovu nepristrasnost i neutralnost u vršenju poslova
  U odnosu prema strankama državni službenik odnosno namještenik ne postupa profesionalno, nepristrasno i pristojno
  Please enter one response per row
  U odnosu prema strankama državni službenik odnosno namještenik ne postupa blagovremeno, korektno, i netačno daje podatke i informacije u skladu sa zakonom i drugim propisima
  Please enter one response per row
  U odnosu prema strankama službenik ne pruža pomoć i ne daje informacje o organu nadležnom za postupanje po zahtjevu, kao i o pravnom lijeku
  Please enter one response per row
  Državni službenik odnosno namještenik koji je ovlašćen za odlučivanje u upravnom postupku o pravima i obavezama građana i pravnih lica prilikom donošenja odluka ne rukovodi se prvenstveno javnim interesom
  Please enter one response per row
  Državni službenik odnosno manještenik ne postupa sa posebnom pažnjom prema licima sa invaliditetom
  Please enter one response per row
  This is a required question

  Kada završite sa popunjavanjem ankete, molimo Vas da lijevim klikom miša pritisnete dugme "Submit" odnosno "Pošalji""