Spotkanie promujące dla uczniów - wolontariuszy Szkolnego Korpus Solidarności - formularz zapisu na wydarzenie online
Wolontariat szkolny nie musi być nudny ani żmudny, może wiązać się z pasjami i zainteresowaniami młodych ludzi. Nie może być przymusowy, szkoła może jednak go popularyzować i wspierać oraz doceniać uczniów, którzy są gotowi działać na rzecz innych.☺️

Chcesz zdobyć nowe doświadczenie i zastanawiasz się nad podjęciem wolontariatu w szkole? To spotkanie jest właśnie dla Ciebie!

Podczas spotkania poznasz odpowiedzi na pytania:
- Czym jest Korpus Solidarności? Jakie są jego założenia i cele?
- Dlaczego warto zostać wolontariuszem Szkolnego Korpusu Solidarności?
- Czym jest wolontariat? Kto może być wolontariuszem?
- Czy wolontariat jest uregulowany prawnie?
- Jakie są formy i rodzaje wolontariatu?

Szkolenie poprowadzi
1. Renata Czerwińska - szkoleniowiec, trener Korpusu Solidarności, aktywny działacz społeczny
2. Halina Rams - szkoleniowiec, trener Korpusu Solidarności, aktywny działacz społeczny

Szkolenie jest bezpłatne.
Szkolenie odbędzie się na platformie ZOOM - osoby, które się zgłoszą, 24 godz. przed szkoleniem otrzymają link do spotkanie.

Osoba do kontaktu:
Halina Rams
501 316 271
hrams@sc.org.pl
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Zapraszają Cię:
Terminy szkoleń - online *
Imię i nazwisko *
Miejscowość zamieszkania *
Numer telefonu *
E-mail: *
Nazwa szkoły, do której uczęszczasz *
KLAUZA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH *
Informacja o przetwarzaniu danych 1. Administratorem danych osobowych jest Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie (00-124) przy al. Jana Pawła II 12, zaś Podmiotem Przetwarzającym jest Stowarzyszenie Sursum Corda z siedzibą w Nowym Sączu (33-300) przy ul. Lwowskiej 11. 2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody, w celu udziału w wydarzeniach w ramach zadania Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu - edycja 2021-2023 w ramach programu „Korpusu Solidarności - Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030”. Dane będą przetwarzane do momentu zakończenia projektu lub cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane mogą być również przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności dla celów rozliczenia projektu. 3. Dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem zaufanych podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi np. hostingowe. Powierzenie danych takim podmiotom następuje w oparciu o zawartą przez Administratora lub Podmiot Przetwarzający umowę powierzenia przetwarzania danych, w której zagwarantowana jest ochrona na poziomie odpowiadającym wymaganiom RODO.4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, na zasadach i w okolicznościach przewidzianych w przepisach prawa, i o ile przepisy prawa przewidują możliwość skorzystania z tych praw ze względu na charakter danych i charakter przetwarzania. 5. Podanie danych jest dobrowolne. Jednakże ze względu na cel i charakter przetwarzania, brak wyrażenia zgody na przetwarzanie będzie uniemożliwiał wzięcie udziału wydarzeniach projektu „Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja 2021-2023”. 6. Administrator nie wykorzystuje danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Dane nie będą podlegały profilowaniu.
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i rozpowszechnianie (publikację) zdjęć przez Stowarzyszenie Sursum Corda, z siedzibą w Nowym Sącz (33-300) przy ul. Lwowska 11 oraz Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie (00-124) przy al. Jana Pawła II 12, na ich stronach internetowych, ich profilach w serwisach społecznościowych oraz materiałach informacyjnych, a także na potrzeby promocyjne i sprawozdawcze ww. podmiotów.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy