แบบประเมินผลการฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากร รอบ 2/2561 ด้วย e-Learning ก.พ.
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ได้ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรของผู้ใต้บังคับบัญชา รอบ 2/2561 ด้วย e-Learning ของสำนักงาน ก.พ. เพื่อให้เป็นไปตามการวัดผลการฝึกอบรม จึงขอความร่วมมือบุคลการของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร กรอกแบบประเมินผลการพัฒนากร รอบ 2/2561 ตามรายละเอียดด่านล่าง นี้
ชื่อ-นามสกุล *
Your answer
หน่วยงาน *
กลุ่มการฝึกอบรม *
หลักสูตรที่ท่านได้รับการพัฒนา *
Your answer
รายละเอียดการประเมินผล ระดับความใพึงพอใจ 5 ระดับ
กรุณาเลือกระดับความพึงพอใจ การพัฒนาด้วยระบบ e-Learning
1. รูปแบบและวิธีการฝึกอบรมเหมาะสมเพียงใด ? *
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
เลือกเพียง 1 ข้อ*** เท่านั้น
2. ระยะเวลาในการอบรม ? *
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
เลือกเพียง 1 ข้อ*** เท่านั้น
3. ความเหมาะสมของหลักสูตร มากน้อยเพียงใด ? *
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
เลือกเพียง 1 ข้อ*** เท่านั้น
4. ประโยชน์ที่ได้จากการอบรม ? *
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
เลือกเพียง 1 ข้อ*** เท่านั้น
5. ต้องการอบรมหลักสูตรอื่นเพิ่มเติม ? *
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
เลือกเพียง 1 ข้อ*** เท่านั้น
6. พึงพอใจต่อผู้ประสานงานโครงการ ? *
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
เลือกเพียง 1 ข้อ*** เท่านั้น
7. ท่านสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องใด ? *
Your answer
8. ปัญหา-อุปสรรค ในการอบรม ?
Your answer
9. ท่านสามารถถ่ายทอดความรู้ ได้อย่างไร ?
Your answer
10. ข้อคิดเห็นอื่นๆ โดยรวม(ถ้ามี)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms