Elektroninės paslaugos „Paciento informavimas apie jam aktualias profilaktines gydymo paslaugas“ klausimynas
VšĮ Šeškinės poliklinika kartu su partneriais VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras, Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ Grigiškių sveikatos priežiūros centras, VšĮ Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ Trakų pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ Aukštadvario pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ Lentvario ambulatorija, VšĮ Švenčionių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras įgyvendino projektą „SANTA-HIS adaptavimas ambulatorinei grandžiai“ (projekto kodas VP2-3.1-IVPK-11-V-01-013), kurio metu sukurta elektroninė paslauga „Paciento informavimas apie jam aktualias profilaktines gydymo paslaugas“. El. paslaugos tikslas - personalizuotas paciento informavimas apie jam aktualias profilaktinio gydymo paslaugas.
Sveikatos priežiūros įstaigoje įdiegta informacinė sistema yra tik priemonė el. paslaugai teikti.

Maloniai prašome pateikti atsakymus į anketos klausimus, kurių pagrindu bus vertinamos sukurtos elektroninės paslaugos ir atliekami tobulinimai.
Apklausa yra anoniminė, Jūsų atsakymai yra konfidencialūs.

1. Ar el. paslaugos pagalba buvote informuojamas elektroniniu būdu apie Jums aktualią (aktualias) profilaktines paslaugas? *
Kitas
Niekada nepateikite slaptažodžių per „Google“ formas.
Šio turinio „Google“ nekūrė ir nepatvirtino. Pranešti apie pažeidimą - Paslaugos sąlygos