แบบประเมินความพึงพอใจการให้ข้อมูลกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา การจัดบริการให้คำปรึกษา แนะแนวการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน
คำชี้แจง : กรุณาคลิกวงกลมในช่องที่ตรงกับตัวท่านและความพึงพอใจที่ท่านมีต่อการให้ข้อมูลกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา การจัดบริการให้คำปรึกษา แนะแนวการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน เพื่อจะนำข้อมูลไปปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป เกณฑ์การประเมิน 5 = ดีมาก 4 = ดี 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
เพศ *
สถานภาพ *
ท่านมีความพึงพอใจการให้ข้อมูลกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร มากน้อยเพียงใด ? *
ท่านมีความพึงพอใจการให้ข้อมูลแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา มากน้อยเพียงใด ? *
ท่านมีความพึงพอใจในการจัดบริการให้คำปรึกษา แนะแนวการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน มากน้อยเพียงใด ? *
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms