Anmälningsformulär Kompletterande undervisning i svenska 2018/2019
Allmän information om och anmälan till den Kompletterande undervisningen i svenska höstterminen 2018

Den Kompletterande undervisningen i svenska riktar sig till barn och ungdomar,
mellan 6 och 20 år, som bor på kusten och går i spansk/internationell skola.

Den här verksamheten erhåller statsbidrag från den svenska staten och den redovisas till Skolverket varje år. Därför ställer Skolverket följande två krav:

· En av föräldrarna måste vara svensk medborgare
· Svenska ska vara ett levande språk i hemmet

De som uppfyller ovanstående två krav är behöriga elever. För mer information:

http://www.skolverket.se/skolformer/utbildning-utomlands/svensk-undervisning-i-utlandet/kompletterande-svensk-undervisning

och

http://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/utbildning-utomlands/statsbidrag-for-kompletterande-svensk-undervisning-1.225465

Om något av ovanstående krav inte skulle uppfyllas men läraren ändå bedömer att eleven skulle kunna följa undervisningen och i mån av plats i gruppen, tillämpas en högre avgift för obehöriga elever. För mer information om detta kontakta undervisande lärare och skolans administration.

Under det kommande läsåret 2018/2019 har vi lektioner på lördagar med början den 15 september till och med den 9 juni.
För de som har anmält sig kommer mer information under V. 35.

På lördagarna har vi tre åldersblandade grupper.

Grupp 1: De allra yngsta eleverna mellan 6 och 8 år har lektion mellan kl. 09.00 – 10.40. 100 minuter.
Avgiften för behöriga elever är 435,00 €/läsår och 500,00 €/läsår för obehöriga elever.

Grupp 2: Det är eleverna mellan 9 och 12 år och den här gruppen har lektion mellan kl.10.45 – 12.25. 100 minuter.
Avgiften för behöriga elever är 495,00 €/läsår och 580,00 €/läsår för obehöriga elever.

Grupp 3: Det är de äldre eleverna mellan 13 och 18 år och de har lektioner mellan kl. 12.30 – 14.10. 100 minuter.
Avgiften för behöriga elever är 500,00 €/läsår och 590,00 €/ läsår för obehöriga elever.

Det ska vara minst fem deltagare i varje grupp.

Skolverkets kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet:

https://www.skolverket.se/publikationer?id=2718

Läromedel och skrivböcker till de olika grupperna ingår men eleverna ska ha egna blyertspennor, sudd, färgpennor, saxar, mappar eller pärmar.

Med reservation för eventuella ändringar av avgifterna och/eller lektionsdatum.

Den här undervisningen förbereder även för Tisus, som är ett behörighetsgivande test i svenska språket. Tisustestet är avsett för de elever med utländsk gymnasieutbildning som planerar att söka till akademiska studier i Sverige och som saknar betyg i svenska.
Om det finns minst fem intresserade elever äldre än 18 år, träffas de en eftermiddag måndag till fredag.

Avgifter:

435,00 €/läsår - Behörig elev / 500,00 €/läsår - Obehörig elev (Grupp 1)

495,00 €/läsår - Behörig elev / 580,00 €/läsår - Obehörig elev (Grupp 2)

500,00 €/läsår - Behörig elev / 590,00 €/läsår - Obehörig elev (Grupp 3)

Betalningsalternativ:

- Vid ett tillfälle, när man får fakturan. Kopia på betalt kvitto lämnas till läraren vid första lektionstillfället.
- Vid två tillfällen enligt överenskommelse.

OBS!
Betalningen av avgiften är bindande, så även om man avbryter undervisningen, måste hela avgiften erläggas. Det gäller även om man väljer att delbetala. Om man väljer att delbetala MÅSTE betalningsöverenskommelsen respekteras. Ingen påminnelse skickas ut för den andra delbetalningen.
*********************************

För komplett ansökan till den Kompletterande undervisningen i svenska skall du fylla i nedanstående formulär.

Du måste också bifoga:

- Kopia på pass / DNI för både elev och föräldrar

Skicka in bilagorna med e-post till:

karina.cabello@skolan.es


Har du frågor kring ansökan kontaktar du Svenska Skolan:

info@skolan.es

El Colegio Sueco
Besöksadress: Avenida Acapulco, 11

Postadress: Apartado 118
ES-29640 FUENGIROLA
Spanien
Telefon: 952 47 50 76

VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!

Elevens namn
Efternamn *
Your answer
Förnamn *
Your answer
Personnummer / DNI *
Your answer
Ålder *
Your answer
Nationalitet *
Your answer
Nuvarande skola och ort *
Your answer
Nuvarande årskurs *
Personuppgifter (målsman 1)
Efternamn *
Your answer
Förnamn *
Your answer
Personnummer / DNI *
Your answer
Nationalitet *
Your answer
E-post *
Your answer
Telefon / Mobil *
Your answer
Personuppgifter (målsman 2)
Efternamn *
Your answer
Förnamn *
Your answer
Personnummer / DNI *
Your answer
Nationalitet *
Your answer
E-post *
Your answer
Telefon / Mobil *
Your answer
Uppgifter om studier
Jag vill göra en anmäla till: *
Övrig information / Otra información:
Your answer
Markera den avgift ni betalar för Grupp 1 på lördagar *
Markera den avgift ni betalar för Grupp 2 på lördagar
Markera den avgift ni betalar för Grupp 3 på lördagar
Vi betalar:
OBS! Betalningen av avgiften är bindande, så även om man avbryter undervisningen, måste hela avgiften erläggas. Det gäller även om man väljer att delbetala. Om man väljer att delbetala MÅSTE ovanstående betalningsdatum respekteras.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Svenska Skolan Costa Del Sol. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms