แบบสำรวจความพึงพอใจ
การใช้บริการระบบตรวจสอบสภาพการจราจร Pakkret Live Traffic ผ่านเว็บไซต์และผ่านโมบายแอปพลิเคชัน
เพศ *
อาชีพ *
วุฒิการศึกษา *
มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด *
ท่านใช้ระบบตรวจสอบสภาพการจราจร Pakkret Live traffic ผ่านระบบปฏิบัติการใด *
Required
ช่วงเวลาที่ท่านเปิดใช้งานระบบตรวจสอบสภาพการจราจร Pakkret Live traffic *
Required
ด้านการใช้งานระบบตรวจสอบสภาพการจราจร Pakkret Live traffic *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สามารถเข้าถึงได้ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
สามารถแสดงภาพเส้นทางได้ชัดเจน เช่น มีการระบุเส้นสีที่แสดงถึงสภาพการจราจร มีการแสดงภาพรถในพื้นที่แบบ Real time
สามารถตอบสนองความต้องการเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเดินทางได้
ด้านการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับระบบตรวจสอบสภาพการจราจร Pakkret Live traffic *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รับรู้ข่าวสารจากทางเว็บไซต์เทศบาล
รับรู้ข่าวสารจากทางเสียงตามสาย/ไลน์กลุ่มเสียงตามสาย
รับรู้ข่าวสารจากทางเวทีในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน/ชุมชน
รับรู้ข่าวสารจากทาง facebook เทศบาลนครปากเกร็ด
รับรู้ข่าวสารจากทางป้ายประชาสัมพันธ์
รับรู้ข่าวสารจากการแนะนำโดยตรงจากเจ้าหน้าที่
รับรู้ข่าวสารจากบุคคลรู้จัก
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/ความต้องการอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy