Nivelul de satisfacție față de procesul de învățare
Actualul chestionarul face parte dintr-o cercetare care urmărește să surprindă calitatea procesului de învățământ și inserția pe piața muncii.

Vor urma câteva seturi de întrebări a căror completare durează aproximativ 19 minute. Este necesar să se răspundă la toate întrebările pentru validarea chestionarului. Participarea dumneavoastră este voluntară și poate fi întreruptă în orice moment. Toate informațiile din cadrul acestui chestionar vor fi utilizate în scop științific și nu vor fi valorificate financiar în niciun fel.

Cercetarea se adresează masteranzilor cu vârste cuprinse între 22-65 de ani din cadrul Facultății de Administrație Publică - SNSPA. Participanții vor rămâne anonimi, iar răspunsurile vor fi confidențiale, în conformitate cu normele privind respectarea principiilor etice ale SNSPA și a reglementărilor GDPR. Prin urmare, înainte de completarea acestui chestionar va trebui să vă exprimați acordul de participare.

Nu există răspunsuri corecte sau greșite, de aceea onestitatea dumneavoastră este esențială pentru scopul și reușita cercetării. Pentru orice nelămurire privind această cercetare, ne puteți contacta la adresa de e-mail: cercetare.fap@gmail.com

Vă mulțumim pentru timpul acordat!
Acord de prticipare la cercetare *
Sunt masterand/ă la Facultate de Administrație Publică în anul
Genul
Mediul de proveniență
Vârsta
Am obținut diploma de licență în urmă cu
Diploma de licență este în domeniul
Dacă nu aveți licență în domeniul administrativ, de ce ați optat pentru master în AP?
Your answer
Statutul actual pe piața muncii
Dacă lucrați, ați obținut jobul după intrarea la master?
Dacă lucrați, jobul este în sectorul
Aspecte generale despre SNSPA
Cum apreciați/estimați următoarele aspecte din cadrul facultății? Notările trebuie făcute ținând cont de următoarea grilă:
1 = Dezacord total;
2 = Dezacord;
3 = Nici/nici;
4 = Acord;
5 = Acord total.
1. Deciziile sunt transparente
Dezacord total
Acord total
2. Conducerea este abordabilă
Dezacord total
Acord total
3. Masteranzii sunt reprezentați suficient în structurile de conducere
Dezacord total
Acord total
4. Se resimte influența masteranzilor în luarea deciziilor de către conducere
Dezacord total
Acord total
5. Sunt satisfăcut/ă de mediul de dezvoltare profesională şi personală oferit de facultate
Dezacord total
Acord total
6. Facultatea îmi oferă instrumentele necesare atingerii obiectivelor personale și profesionale
Dezacord total
Acord total
7. Facultatea este deschisă să primească feedback din partea masteranzilor pentru a-și îmbunătăți activitățile
Dezacord total
Acord total
8. Am încredere că diploma obținută va fi garanţia unor competenţe profesionale valoroase pe piaţa muncii şi în viaţă
Dezacord total
Acord total
9. Dacă ar fi să aleg din nou, aş alege tot această facultate
Dezacord total
Acord total
10. Aş recomanda această facultate şi altor persoane
Dezacord total
Acord total
11. Conținuturile predate la diverse discipline se suprapun
Dezacord total
Acord total
Procesul didactic
Notările trebuie făcute ținând cont de următoarea grilă:
1 = Foarte nemulțumit/ă;
2 = Destul de nemulțumit/ă;
3 = Neutru;
4 = Mulțumit/ă;
5 = Foarte mulțumit/ă.
12. Programul este adaptat nevoilor și ritmului meu personal
Foarte nemulțumit/ă
Foarte mulțumit/ă
13. Programul săptămânal (orar, cursuri organizate modular)
Foarte nemulțumit/ă
Foarte mulțumit/ă
14. Caracterul practic al noțiunilor predate
Foarte nemulțumit/ă
Foarte mulțumit/ă
15. Actualitatea și utilitatea noțiunilor predate
Foarte nemulțumit/ă
Foarte mulțumit/ă
16. Comunicarea noțiunilor este clară și adecvată
Foarte nemulțumit/ă
Foarte mulțumit/ă
17. Adaptarea stilului de predare al profesorului la nevoile și la posibilitățile proprii de învățare
Foarte nemulțumit/ă
Foarte mulțumit/ă
18. Disponibilitatea cadrelor didactice (consultații, îndrumare, clarificarea unor probleme profesionale)
Foarte nemulțumit/ă
Foarte mulțumit/ă
19. Relevanța și utilitatea cursurilor pentru specializarea aleasă
Foarte nemulțumit/ă
Foarte mulțumit/ă
20. Numărul și varietatea cursurilor opționale
Foarte nemulțumit/ă
Foarte mulțumit/ă
21. Metode de predare interactive
Foarte nemulțumit/ă
Foarte mulțumit/ă
22. Existența materialelor auxiliare (suport de curs, caiet de lucrări practice etc.)
Foarte nemulțumit/ă
Foarte mulțumit/ă
23. Calitatea activităților din cadrul practicii de specialitate
Foarte nemulțumit/ă
Foarte mulțumit/ă
24. Folosirea eficientă a noilor tehnologiilor (e-mail, suportul electronic al cursului, folosirea videoproiectorului, platforme educaționale etc.)
Foarte nemulțumit/ă
Foarte mulțumit/ă
25. Transparența procesului de evaluare
Foarte nemulțumit/ă
Foarte mulțumit/ă
26. Echilibrul între evaluarea continuă și evaluarea finală
Foarte nemulțumit/ă
Foarte mulțumit/ă
27. Feedbackul oferit de profesor în scop formativ
Foarte nemulțumit/ă
Foarte mulțumit/ă
28. Obiectivitatea și corectitudinea evaluării și notării
Foarte nemulțumit/ă
Foarte mulțumit/ă
29. Posibilitatea contestării rezultatelor evaluării și notării
Foarte nemulțumit/ă
Foarte mulțumit/ă
30. Procedee de reevaluare/măriri de note
Foarte nemulțumit/ă
Foarte mulțumit/ă
Competențe transversale
Secțiunea acesta vizează gradul de satisfacție al masteranzilor pentru diverse aspecte extra-curriculare.
Notările trebuie făcute ținând cont de următoarea grilă:
1 = Foarte nemulțumit/ă;
2 = Destul de nemulțumit/ă;
3 = Neutru;
4 = Mulțumit/ă;
5 = Foarte mulțumit/ă.
31. Dezvoltarea abilității de lucru în echipă
Foarte nemulțumit/ă
Foarte mulțumit/ă
32. Dezvoltarea abilităților de comunicare
Foarte nemulțumit/ă
Foarte mulțumit/ă
33. Dezvoltarea abilității de a învăța și înțelege lucruri noi
Foarte nemulțumit/ă
Foarte mulțumit/ă
34. Dezvoltarea abilităților de a lucra cu softuri specializate
Foarte nemulțumit/ă
Foarte mulțumit/ă
35. Dezvoltarea unor abilități precum: leadership, rezolvarea de probleme, spirit critic, creativitate etc.
Foarte nemulțumit/ă
Foarte mulțumit/ă
36. Activitățile asociației studenților
Foarte nemulțumit/ă
Foarte mulțumit/ă
37. Implicarea în proiecte de cercetare
Foarte nemulțumit/ă
Foarte mulțumit/ă
38. Alte oportunități extra-curriculare de dezvoltare (cercuri științifice, dezbateri, cluburi, comunicări științifice, training-uri, școli de vară etc.)
Foarte nemulțumit/ă
Foarte mulțumit/ă
39. Evenimente de divertisment și socializare dedicate masteranzilor (festivități etc.)
Foarte nemulțumit/ă
Foarte mulțumit/ă
40. Programul de consultații al cadrelor didactice
Foarte nemulțumit/ă
Foarte mulțumit/ă
41. Legătura cu tutorele și îndrumătorul de an
Foarte nemulțumit/ă
Foarte mulțumit/ă
42. Consilierea academică (alegerea cursurilor, organizarea programului de studiu, învățare eficientă)
Foarte nemulțumit/ă
Foarte mulțumit/ă
43. Consiliere cu privire la implicarea în activități extra-curriculare din cadrul universității
Foarte nemulțumit/ă
Foarte mulțumit/ă
44. Evenimente dedicate carierei în universitate (târguri pentru locuri de muncă, întâlniri cu angajatorii etc.)
Foarte nemulțumit/ă
Foarte mulțumit/ă
45. Consiliere privind managementul carierei
Foarte nemulțumit/ă
Foarte mulțumit/ă
Măsurarea intenției pentru piața muncii
Notările trebuie făcute ținând cont de următoarea grilă:
1 = Dezacord total;
2 = Dezacord;
3 = Nici/nici;
4 = Acord;
5 = Acord total.
46. Vreau să lucrez în domeniul de master absolvit
Dezacord total
Acord total
47. Intenționez să mă întorc să lucrez în locurile natale (exceptând pe cei domiciliați în București)
Dezacord total
Acord total
48. Intenționez să lucrez în străinătate
Dezacord total
Acord total
49. Intenționez să mă întorc să lucrez în locurile natale
Dezacord total
Acord total
50. Aș accepta să lucrez temporar altceva dacă ulterior aș avea garanția că voi lucra în domeniul absolvit
Dezacord total
Acord total
51. Nu intenționez să lucrez în domeniul masterului absolvit
Dezacord total
Acord total
52. Voi lucra parțial în domeniul masterului absolvit
Dezacord total
Acord total
53. Voi continua studiile de doctorat în aceeși specializare
Dezacord total
Acord total
54. Voi continua studiile de doctorat în altă specializare
Dezacord total
Acord total
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service