คำถามเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า
เรียนเชิญตอบ คำถามเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า เพื่อรับเกียรติบัตรออนไลน์ จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
Email *
ชื่อ - สกุล *
1. โรคซึมเศร้า หมายถึง *
2. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของโรคซึมเศร้า *
3. โรคซึมเศร้าใช่โรคจิตหรือไม่ อย่างไร *
4. โรคซึมเศร้าสามารถเกิดได้กับช่วงวัยใด *
5.โรคซึมเศร้ามี กี่ชนิด อะไรบ้าง *
6. ข้อใดคืออาการของโรคซึมเศร้า *
7. บุคคลในข้อใดปฏิบัติตนได้เหมาะสมขณะมีอาการซึมเศร้า *
8. ข้อใดคือวิธีการบำบัดรักษาโรคซึมเศร้า *
9. เมื่อพบว่าตัวเองมีอาการเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้า นานติดต่อกันเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ เราควรปฏิบัติตนอย่างไร *
10. ทักษะในข้อใดคือการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในเบื้องต้น *
11. โรคซึมเศร้าชนิด Bipolar หรือ Manic-depressive illness มีลักษณะอย่างไร *
12. โรคซึมเศร้าชนิด Dysthymia มีลักษณะอย่างไร *
13.ข้อใดกล่าวถึงโรคซึมเศร้าชนิด Major Depression "ผิด" *
14. บุคคลในข้อใดปฏิบัติตนไม่ถูกต้องในการพูดคุยกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้า *
15. ข้อใดคือ สายด่วนสุขภาพจิต *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5. Report Abuse