SKUP DOKTORSKE STUDIJE U SRBIJI

26. septembar 2011. godine u 11:00 časova
Svečana sala Fakulteta tehničkih nauka, Novi Sad, Trg Dositeja Obradovića 6

Skup je posvećen analizi stanja na doktorskim studijama u Srbiji sa posebnim osvrtom na dosadašnji način finansiranja ovih studija, kao i perspektivama za dalje unapređenje kvaliteta doktorskih studija i traženju novih modela finansiranja.

Na skupu će biti predstavljeni rezultati Ankete o kvalitetu doktorskih studija u Srbiji 2011, koja je sprovedena tokom avgusta i septembra 2011. godine.

Anketa se može popuniti na internet stranici Udruženja studenata doktorskih studija i mladih istraživača Srbije www.doktoranti.org.rs.

Organizatori:
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Udruženje studenata doktorskih studija i mladih istraživača Srbije, HERE tim, GOMES projekat, Savez studenata Beograda

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question