แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งจากผลการประเมินนี้ คณะจะนำไปเป็นข้อมูลเพื่อการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของนิสิต โดยขอให้นิสิตกรอกแบบประเมินตามความจริง และขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือไว้ ณ ที่นี้ด้วย
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. Report Abuse