Присъствено обучение "Управление на водите и екология" 8-9 юли 2021 г., гр. Велико Търново по проект „Повишаване на знанията, уменията и квалификацията на общинските служители, договор № BG05SFOP001-2.015-0001-C01, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
The form Присъствено обучение "Управление на водите и екология" 8-9 юли 2021 г., гр. Велико Търново по проект „Повишаване на знанията, уменията и квалификацията на общинските служители, договор № BG05SFOP001-2.015-0001-C01, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд is no longer accepting responses.
Try contacting the owner of the form if you think this is a mistake.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy