Dorpsenquête 2018
Vijfjaarlijkse enquête voor inwoners van 's-Heer Arendskerke en Eindewege
Enquête
Als er op één adres meer bewoners zijn, mag iedere bewoner éénmaal de enquête invullen en verzenden. Het is belangrijk dat wij van iedere verzonden enquête weten vanuit welk woonadres deze is verstuurd; deze rubriek is verplicht met het oog op de goede verwerking van de gegevens. Ook zijn opgenomen de rubrieken: voorletters/naam en emailadres; deze rubrieken zijn echter niet verplicht. Voor het later eventueel raadplegen van de bewoners of het snel communiceren van informatie kan het wel van belang zijn dat wij over uw emailadres beschikken. De enquête wordt anoniem en vertrouwelijk verwerkt waarbij de waarborgen gelden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij stellen uw deelname aan de enquête zeer op prijs. Alvast dank voor uw medewerking!
Iedere bewoner wordt gevraagd het formulier éénmaal in te vullen en te verzenden via internet
De uitslag wordt bekend gemaakt:
a. in de dorpskrant Sraskerkse Praot
b. op de website van ons dorp: https://shak.goesweb.net/
c. op de eerstvolgende voorjaarsvergadering van het Overlegorgaan
(of zo mogelijk al op de najaarsvergadering 2018)

Uw leeftijdscategorie *
Voorletters en achternaam
Your answer
Straat en huisnummer *
Your answer
Emailadres
Your answer
's-Heer Arendskerke en Eindewege
Hoe waardeert u uw sociale contacten op het dorp? *
Captionless Image
zeer slecht
uitstekend
Hoe waardeert u de veiligheid in uw woonomgeving? *
VOORZIENINGEN
Bent u tevreden over de mogelijkheden van kinderopvang? *
Bent u tevreden over de activiteiten / voorzieningen voor senioren? *
Hoe waardeert u het dorpshuis Heer Arendhuis? *
Hoe waardeert u de mogelijkheden voor sport en bewegen? *
Hoe waardeert u de speelvoorzieningen in uw buurt? *
Mist u een activiteit (club of vereniging) in het dorp? *
Zo ja, welke activiteit, club of vereniging:
Your answer
Mist u een voorziening in het dorp? *
Zo ja, welke voorziening:
Your answer
VERKEER
Hoe waardeert u de parkeergelegenheid in uw straat? *
U kunt hier een korte toelichting geven op de parkeergelegenheid:
Your answer
Hoe veilig vindt u de verkeerssituatie in uw directe woonomgeving? *
zeer onveilig
zeer veilig
U kunt hier een korte toelichting geven op wat verbeterd kan worden:
Your answer
Hoe waardeert u de fietsroute (m.n. de kwaliteit van het fietspad) door het Poelbos? *
Hoe waardeert u het Openbaar Vervoer? *
U kunt hier een toelichting geven over het Openbaar Vervoer:
Your answer
Gebruik route Wissekerkseweg-Theuniswegeling met auto naar Goes-zuid *
Op dit kaartje ziet u de situering van het beoogde Bedrijventerrein Poel V tussen Hotel Goes Van der Valk en de A256 (Deltaweg). Als dit Bedrijventerrein in de toekomst gerealiseerd wordt overweegt de gemeente / de wegbeheerder om de korte route van ons dorp richting Goes-zuid af te sluiten voor autoverkeer. Daarom willen we graag weten: vindt u het belangrijk dat de route Wissekerkseweg - Theuniswegeling naar Goes-zuid voor autoverkeer open blijft?
Captionless Image
Nieuwe Rijksweg (N664) van 's-Heer Arendskerke naar Goes: 80 km of 60 km *
Door de dorpsraad van 's-Heer Hendrikskinderen is onder meer bepleit om van de Nieuwe Rijksweg (N664), die ons dorp met Goes verbindt, geheel of gedeeltelijk een 60km weg te maken. Vindt u het belangrijk dat deze N664 gewoon 80 km blijft?
U kunt hier een korte toelichting geven over de Nieuwe Rijksweg (N664)
Your answer
WONEN en WOONOMGEVING
Hoe waardeert u het onderhoud van het openbaar groen? *
Hoe waardeert u de frequentie van het maaien? *
Hoe waardeert u de kwaliteit van de bestrating in uw straat? *
Hoe waardeert u de straatverlichting in uw straat? *
Hoe waardeert u het woningaanbod in ons dorp? *
Afvalinzameling / afval zelf wegbrengen / Diftar-systeem *
Vanaf 1 januari 2019 hanteert de gemeente Goes het zogenaamde Diftar-systeem voor huisafval. Papier, GFT afval en restafval worden opgehaald (afhankelijk van de keren restafval ophalen betaalt u). Plastic en drankkartons moet u zelf in doorzichtige plastic zakken naar de container wegbrengen, evenals kleding en glas. In omliggende gemeentes wordt het plastic, drankkartons en blikjes wel opgehaald (en krijgt men daarvoor zakken). Zou u een hoger tarief willen betalen voor deze service?
U kunt hier een korte toelichting geven over Diftar:
Your answer
JEUGD
Hoe waardeert u of uw gezin de voorzieningen / activiteiten voor de jeugd (12 - 18 jaar)? *
Welke voorzieningen / activiteiten mist u of uw gezin (12 - 18 jaar) ?
Your answer
Hoe waardeert u of uw gezin de voorzieningen / activiteiten voor de jeugd (4 - 12 jaar)? *
Welke voorzieningen / activiteiten mist u of uw gezin (4 - 12 jaar)?
Your answer
Wilt u of uw gezin dat de skatebaan (het veldje achter het oude raadhuis) een andere bestemming krijgt? *
Zo ja, wat zijn de suggesties voor een andere bestemming?
Your answer
Bent u of is uw gezin tevreden over het aanbod van de jeugdsoos TYG (The Younger Generation)? *
Algemeen / Informatie
Hoe waardeert u in algemene zin de belangenbehartiging van de Stichting Overlegorgaan 's-Heer Arendskerke? *
Hoe waardeert u de dorpskrant Sraskerkse Proat? *
Hoe waardeert u de dorpswebsite: https://shak.goesweb.net/? *
Heeft u in de enquête onderwerpen gemist? *
Zo ja, welke onderwerpen:
Your answer
VRIJWILLIGERSWERK
Verschillende werkgroepen, comités, verenigingen in ons dorp hebben regelmatig behoefte aan vrijwilligers (samen ons inzetten voor de leefbaarheid van ons dorp).
Denk aan: taak in een bestuur, meedoen met een werkgroep of vrijwilligerscentrale, met jongeren, met ouderen e.d.
De bereidheid uw steentje bij te dragen is belangrijk.
Wilt u vrijwilligerswerk doen? *
Zo ja, wat wilt u doen? Vermeld hier uw interesse en uw naam en emailadres:
Your answer
Digitale hulp / Internetcafé *
Iedere maandagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur kunt u in het Grandcafé van Poelwijck gratis gebruik maken van hulp voor uw laptop, tablet, smartphone, IPad of IPhone. Bent u van deze service op de hoogte? Vindt u het nuttig? Denkt u er gebruik van te maken?
Required
Heeft u behoefte aan korte cursussen over internetgebruik, gebruik van laptop, iPad of tablet? *
Zo ja, welke cursus of welke digi-informatie?
Your answer
Ingevuld/verzonden op: *
MM
/
DD
/
YYYY
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms