Tczewski Konkurs Recytatorski „Mój ulubiony wiersz” 7 grudnia 2020r.
Imię i nazwisko nauczyciela *
Nazwa szkoły *
Adres Szkoły *
Telefon kontaktowy do nauczyciela/opiekuna *
Adres e-mail, na który Organizator może wysłać wyniki konkursu *
Proszę zaznaczyć kategorię *
Required
Imię i nazwisko pierwszego uczestnika konkursu oraz tytuł i autor wiersza *
Imię i nazwisko drugiego uczestnika konkursu tytuł i autor wiersza
Imię i nazwisko trzeciego uczestnika konkursu tytuł i autor wiersza
Imię i nazwisko czwartego uczestnika konkursu tytuł i autor wiersza
Oświadczam, że regulamin Tczewskiego Konkursu Recytatorskiego jest mi znany i zobowiązuję się do jego przestrzegania. *
Zobowiązuję się do przesłania plików z nagraniem recytacji / każdy plik odpowiednio opisany – imię i nazwisko uczestnika, tytuł wiersza/ poprzez darmową stronę wetransfer.com– w terminie do 2 grudnia 2020r. *
Centrum Kultury i Sztuki z siedzibą w Tczewie (83-110), ul. Wyszyńskiego 10, jako administrator danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje, iż: Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji Tczewskiego Konkursu Recytatorskiego „Mój ulubiony wiersz” organizowanego przez administratora danych. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji Tczewskiego Konkursu Recytatorskiego na podstawie art. 6 ust pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1). Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania. Państwa dane będą udostępniane innym odbiorcom danych: prasa, radio, telewizja, współuczestnicy wydarzenia. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas zgodny zobowiązującymi przepisami dotyczącymi archiwizacji – 50 lat. Inspektorem ochrony danych w Centrum Kultury i Sztuki jest Pani Adriana Głuchowska e-mail: inspektor@um.tczew.plMają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wizerunkowych do celów budowania pozytywnego wizerunku Administratora Danych Osobowych w przestrzeni publicznej i mediach. *
Oświadczam, że szkoła posiada zgodę na przetwarzanie danych osobowych, oraz utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku osób niepełnoletnich – wymienionych w zgłoszeniu. w związku z udziałem w konkursach poza terenem Szkoły. *
Zgodnie z art. 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) , wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uczestnictwa w Tczewskim Konkursie Recytatorskim „Mój Ulubiony Wiersz”. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy