REGISTRÁCIA: SME Instrument 2017

Ďakujeme za záujem o Podujatie, no registrácia bola z organizačných a kapacitných dôvodov uzavretá.

Ivan Filus
BIC Bratislava
Enterprise Europe Network
H2020 NCP pre MSP / NCP pre Prístup k rizikovému financovaniu
02/ 5441 7515
filus@bic.sk