**पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर सलंग्नित** **श्री शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडळ, बार्शी संचलित** **बी.पी.सुलाखे कॉमर्स कॉलेज, बार्शी** बी.सी.ए. भाग - 1 प्रवेश 2021-22
सन 2021-22 या शैक्षणिक वर्षामध्ये श्री शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडळ, बार्शी संचलित बी.पी.सुलाखे कॉमर्स कॉलेज, बार्शी या महाविदयालयामध्ये पु.अ.हो.सोलापूर विद्यापीठ सोलापूर सलंग्नित बीसीए भाग - 1 या शिक्षणक्रमाला प्रवेश घेवु इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी खालील माहिती अचुक भरावी.


अंतिम दिनांक - 25 ऑगस्ट 2021

** पुढील माहितीसाठी http://www.bpsccbarshi.org या वेबसाईटला भेट दयावी तसेच Whatsapp group वर ही माहिती पहावी

डॉ.एस.के.पाटील
प्राचार्य

संपर्कासाठी मोबाईल नंबर -
7020287061, 7666146876 , 9881653036, 9850568851
Student's Full Name (Surname-Firstname-Middlename) / विद्यार्थ्याचे संपुर्ण नांव (आाडनांव-स्वत:चे नांव-पालकाचे नांव) *
Gender *
Date of Birth / जन्म दिनांक *
MM
/
DD
/
YYYY
Mobile Number / मोबाईल नंबर *
Address / पत्ता *
Email Address / ईमेल ॲड्रेस *
Category *
XII th Passing Year / 12 वी पास झाल्याचे वर्ष *
Stream / शाखा *
XII Obtained Total Marks / 12 वी प्राप्त एकुण गुण *
Out of Marks / पैकी मार्कस For example - 600 *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy