Registratieformulier
Algemene toelichting
De gevraagde info bij vraag 1 tot en met 26 is vereist om uw kind in te schrijven.
De school verwerkt deze informatie in haar administratieve- en haar leerlingvolgsystemen. De toegang is afgeschermd met een, op basis van een classificatie bepaald, gebruikersrechtenbeleid. De info wordt verwerkt en bewaard zolang uw kind op de school ingeschreven is (per begonnen schooljaar), behoudens wettelijk verplichte bewaartermijnen. Meer informatie over het informatieveiligheid- en privacybeleid is terug te vinden op ...

De gevraagde info bij vraag 27 tot en met 30 verschaft u op vrijwillige basis en in het belang van uw kind. U dient uw expliciete toestemming te geven om deze gegevens te verwerken. Het staat u vrij om deze informatie apart na de inschrijving te verstrekken, bij voorkeur persoonlijk en in gesloten omslag.
De school verwerkt deze informatie in haar administratie- en haar leerlingvolgsystemen. De toegang is afgeschermd met een, op basis van een classificatie bepaald, gebruikersrechtenbeleid en er zijn specifieke beveiligingsmaatregelen van toepassing. de info wordt verwerkt zolang als nodig is om uw kind op onze school op te volgen.
Indien u ervoor kiest om bepaalde medische of andere (gevoelige) informatie niet te verstrekken of als u niet expliciet toestaat dat de school deze verwerkt, dan kan de school ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele incidenten of problemen, die voortkomen uit het feit dat deze informatie bekend was.

Wij willen er u ook graag op wijzen dat dit document een registratieformulier is en dus geen definitieve inschrijving. Mogen wij u vragen om vanaf 6 mei 2019 zo snel mogelijk langs te komen met de uitnodiging met ticket-nummer, EID om uw inschrijving definitief te bevestigen.
Email address *
1. E-ticket nummer :
Your answer
2. Registratie voor klas: *
Voornaam leerling : *
Your answer
4. Naam leerling : *
Your answer
5. Nationaliteit leerling : *
Your answer
6. Geslacht leerling : *
Your answer
7. Rijksregisternummer leerling : *
Your answer
8. Geboortedatum leerling : *
Your answer
9. Geboorteplaats leerling : *
Your answer
10. Thuistaal leerling : *
Your answer
11. Thuistaal moeder : *
Your answer
12. Thuistaal vader : *
Your answer
13. Hoogst behaalde diploma van de moeder? : *
14. Studietoelage ontvangen vorig schooljaar? *
15. Voornaam ouder 1: *
Your answer
16. Naam ouder 1 : *
Your answer
17. Relatie tot de leerling : *
18. Burgerlijke staat (ouder 1) : *
19. Gsm ouder 1 : *
Your answer
20. E-mailadres ouder 1 : *
Your answer
21. Voornaam ouder 2 : *
Your answer
22. Naam ouder 2 : *
Your answer
23. Burgerlijke staat (ouder 2) *
24. Relatie tot de leerling : *
25. Gsm ouder 2 : *
Your answer
26. E-mailadres ouder 2 : *
Your answer
27. Domicilieadres - straat : *
Your answer
28. Domicilieadres - huisnummer : *
Your answer
29. Domicilieadres - toevoeging
Your answer
30. Domicilieadres - postcode : *
Your answer
31. Domicilieadres - gemeente : *
Your answer
32. Indien u een tweede adres wenst op te geven (verblijfplaats, gescheiden ouders, ...) mag u dit hier doen (straat, nummer, toevoeging, postcode, gemeente) en aangeven welke ouder hier verblijft.
Your answer
33. Aandachtspunten indien ouders gescheiden (verblijfsregeling) verblijf in leefgroep, internaat, facturatie-adres, ...)
Your answer
34. Werden er bij de leerling leerproblemen vastgesteld? Indien wel, dewelke?
Your answer
35. Zijn er medische gegevens van psychische of fysieke aard die u aan de school wenst mee te delen? Indien wel, dewelke?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Sgr10.be. Report Abuse