Enkät om samverkan via Patientrelaterat.se
Patientrelaterat är en behovsdriven plattform för samverkan. Projektet drivs av den ideella föreningen Forskarhubben och samordnas av en grupp ideellt engagerade personer som arbetar med forskning, innovation, analys, civilsamhälle och etik. Vi vill lyfta fram civilsamhällets och sjukdomsdrabbades kunskaper och verka som en plattform för deliberativ dialog mellan sjukdomsdrabbade, stödorganisationer till vården, vårdgivare och akademi. Vi verkar för att innovativa initiativ, utredande arbete och forskning sprids till förmån för en gemensam strävan mot patientcentrering. Vår plattform arbetar med små behovsbaserade lösningar (s.k. mikroinnovationer) som tas fram på gräsrotsnivå genom samskapande processer, exempelvis mellan innovationshubbar, patientorganisationer, forskare och vårdgivare.

För att vi ska kunna arbeta i en riktning som våra målgrupper tycker är viktig, hör vi av oss till patientföreträdare såsom patientorganisationer eller samordnade grupper av individer som lider av sjukdom och som upplever att patientcentrering, patientmakt och samverkan är värdefullt, eller skulle kunna vara det.

Dina svar hjälper oss att ta fram material och tjänster eller lösningar som känns relevanta och värdeskapande. Genom att svara på våra frågor kan du hjälpa oss att utveckla plattformen!

Det tar ca 5-10 minuter att svara på vår enkät och medverkan är helt frivillig. Vi behandlar och sparar svaren enbart i syfte att utveckla vår plattform och bidra med underlag till förbättringsarbete i vården. Dina kontaktuppgifter behandlas enbart av samordnargruppen i fallet att du vill ha vår återkoppling. Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke och begära att vi raderar dina svar eller kontaktuppgifter genom att maila oss på info@patientrelaterat.se. Vänligen ange inga uppgifter om din egen hälsa i formuläret. Tack på förhand!
Vår plattform är tänkt att rymma ett antal lösningar och funktioner som kan understödja samverkan. Vilka vore hjälpsamma och intressanta för er organisation/grupp tror du?
Har du förslag på någon annan funktion eller lösning som du saknar och tycker vore passande på vår plattform?
Har personer från er patient/närståendeorganisation eller grupp agerat patientföreträdare i något sammanhang, såsom i kvalitetsregister eller möte med sjukvården? (Med patientföreträdare menar vi en person eller organisation som företräder andra individers behov och åsikter)
Clear selection
Om du svarade "Ja", fanns det en särskild process eller metod för att samla in andra personers erfarenheter eller synpunkter inför företrädandet?
Patientrelaterat.se rymmer även en blogg som kommer att ta upp ämnen som berör patientperspektivet, samverkan och civilsamhälle. Vad tycker du vore intressant att läsa om där?
Vore ni intresserade av att samverka via Patientrelaterat genom att ingå i levande bibliotek, vidarebefordra utlysningar, dela med er av erfarenheter i olika sammanhang eller på något annat vis samarbeta? Vänligen specificera ditt svar och ange en e-postadress om du vill att vi ska återkoppla!
Finns det något som ni tycker bör förbättras eller förändras gällande hur rehabilitering fungerar i Sverige idag? Hur skulle rehabilitering se ut om du fick välja helt själv?
Tack för hjälpen!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy