ลงทะเบียนออนไลน์ (วาดภาพทางวิทยาศาสตร์)

อบรมเชิงปฏิบัติการการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 18
ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2560
ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ www.sc.mahidol.ac.th/scpl/sci#check
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  คำแนะนำในการเลือกตัวอย่างเพื่อนำมาฝึกร่างภาพและบันทึกแสง-เงา

  1. ควรเป็นตัวอย่างที่ตนเองสนใจ 2. ไม่ควรมีขนาดเล็กเกินไปหรือมีรายละเอียดมาก ไม่ควรต้องใช้แว่นขยาย หรือกล้องจุลทรรศน์ เพราะจะเสียเวลามาก ควรมีขนาดจริงไม่เกินหน้ากระดาษ A4 3. ควรมีรูปร่างโดดเด่น เช่น กะโหลกสัตว์ ดอกกล้วยไม้ ผลแก้วมังกร ด้วง หอย ปลา สำหรับผู้ฝึกหัดขั้นต้นนี้ หากใช้ตัวอย่างที่มีรูปทรงเรียบเกินไป เช่น ส้ม มันฝรั่ง กล้วย แตงโม หรือซับซ้อนเกินไป เช่น ทุเรียน เงาะ อาจถ่ายทอดออกมาให้เหมือนจริงได้ยาก ไม่แนะนำให้ใช้ 4. ถ้าเป็นดอกไม้ ควรเลือกดอกที่ไม่เหี่ยวง่าย ควรหาภาชนะมาตั้งวางด้วยจะดีมาก สำหรับตัวอย่างอื่นๆ ควรจะสามารถตั้งวางตรงหน้าได้ในระดับสายตา หรือระดับที่เป็นธรรมชาติ โดยไม่ต้องถือ 5. สามารถใช้ภาพร่างเดียวกันนี้เพื่อฝึกการ rendering ทั้ง (1) การลงหมึก (2) ลงดินสอและผงถ่าน และ/หรือ (3) สีน้ำ หรือจะร่างภาพใหม่ในแต่ละเทคนิคเพื่อฝึกฝีมือการร่างภาพก็ได้

  ท่านที่ลงทะเบียนแล้ว ชำระค่าอบรมฯมาที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 026-4-25468-7 ในนามภาควิชาพฤกษศาสตร์ 2549 (ท่านละ 4,500 บาท) และโปรดเขียนชื่อ-นามสกุลในสลิป แล้วถ่ายรูปสลิปส่งมาที่ scpl.admin@gmail.com หรือส่งทางแฟกซ์ 0-2354-7172

  This is a required question