Ag léiriú an éilimh ar Dioplóma i nGaeilge ag Ollscoil Uladh in Ard Mhacha. Demonstrating demand for UU's Irish Language Diploma in Armagh.
Ar mhaith leat líofacht sa Ghaeilge labhartha agus éifeachtúlacht i scríobh na Gaeilge a bhaint amach?

Would you like to achieve fluency in spoken Irish and efficiency in written Irish?

Ba bhreá le hAonach Mhacha do chuid smaointe agus aiseolais ar an nGaeilge a chloisteáil agus ar an t-éileamh atá ann maidir le Dioplóma sa Ghaeilge in Ard Mhacha d’Ollscoil Uladh. Úsáidfear an t-eolas a bhaileofar sa suribhé seo le plean a chur i bhfeidhm chun an Dioplóma sa Ghaeilge a chur ar fáil i gCathair Ard Mhacha.

Aonach Mhacha would love to hear your thoughts and feedback on the Irish language and to ascertain the demand for a Part-Time Diploma in Irish in Armagh delivered by the University of Ulster. We hope to use the information collected from this survey to implement a plan to facilitate the provision of the Irish Language Diploma in Armagh City.

Is deis iontach é an Dioplóma le buneolas a fháil ar gnéithe an teanga agus le forbairt a dhéanamh ar do chuid scileanna cumarsáide, gramadaí, léitheoireachta agus scríbhneoireachta na Gaeilge. Maireann an cúrsa dhá bhliain san iomlán agus is bealach é le haghaidh iontrála ar chéim BA sa Ghaeilge, afách, is féidir an cúrsa a fheiceáil mar aonad saorsheasaimh fosta.

The Part Time Diploma in Irish is a brilliant opportunity to achieve a solid grounding on the different aspects of the Irish language while developing key areas such as conversation, grammar, reading and writing. The Diploma is delivered on one evening during the week. This particular part-time course is 2 years long and as well as serving as a possible pathway for entry to a BA degree in Irish, the course can be seen as a free-standing unit in its own right.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
1) Cén aoisghrúpa ina bhfuil tú? What age group are you in?
Clear selection
2)Ticéal ceann amháin díobh thíos: Please tick one of the following:
Clear selection
3) Cá bhfuil gnáthchónaí ort? Where do you currently live?
Clear selection
4)An bhfreastalaíonn tú ar ranganna Gaeilge faoi láthair nó ar fhreastail tú ar ranganna Gaeilge ? Do you currently or have you attended Irish Language classes?
Clear selection
5) Cén caighdéan Gaeilge atá agat faoi láthair? What standard of Irish do you currently have? *
6)An raibh a fhios agat go bhfuil Dioplóma sa Ghaeilge curtha ar fáil ag Ollscoil Uladh? Did you know that the University of Ulster offer a part-time Irish Language diploma course?
Clear selection
7) An mbeadh suim agat Dioplóma Páirtaimseartha sa Ghaeilge a dhéanamh le hOllscoil Uladh ? Would you be interested in studying for a part-time Irish language Diploma course with the University of Ulster?
Clear selection
8)An síleann tú go mbeadh Cultúrlann Aonach Mhacha oiriúnach le Dioplóma Ollscoil Uladh a óstáil? Do you think Cultúrlann Aonach Mhacha would be a suitable venue to deliver the University of Ulster Diploma?
Clear selection
9)An mbeifeá níos claonta tabhairt faoin Dioplóma sa Ghaeilge dá gcuirfí ar fáil é i gCathair Ard Mhacha?Would you be more inclined to undertake the Diploma in Irish if it was provided in Armagh City?
Clear selection
10) Ar scála 1-5, cá mhéad is dóichí a thabharfaidh tú faoin Dioplóma in Ard Mhacha? On a scale of 1-5, how much more likely would you be to undertake the Diploma in Armagh?
Clear selection
11) An bhfuil aithne agat ar aon daoine eile a mbeadh suim acu staidéar a dhéanamh ar an Dioplóma Páirtaimseartha sa Ghaeilge? Do you know any other people who would be interested in studying the Part-Time Diploma in Irish?
Clear selection
12) Cá mhéad daoine a mbeadh aithne agat orthu a mbeadh suim acu an Dioplóma a dhéanamh má tháinig sé chuig cathair Ard Mhacha? How many people would you personally know who would be interested, if the Diploma came to Armagh City?
Clear selection
13) An bhfuil a fhios agat go bhfuil fostóirí, clubanna spóirt agus eagraíochtaí cultúrtha urraithe ag go leor daoine chun an Dioplóma sa Ghaeilge a dhéanamh mar chuid dá bhforbairt ghairmiúil? Are you aware that many people are sponsored by employers, sports clubs and cultural organisations to undertake the Diploma in Irish Language as part of their professional development?
Clear selection
14) An bhfuil seans ann go smaoineofá tabhairt faoin Dioplóma sa Ghaeilge dá mbeifeá ábalta cabhair airgeadais a fháil? Would you be more likely to consider undertaking the Diploma if you could access financial assistance with the fees?
Clear selection
Fág do ríomphost thíos le tuilleadh eolas a fháil. If you want to be kept updated, please leave your email below.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Seacht. Report Abuse