Sebehodnocení adolescentů se speciálními vzdělávacími potřebami
Milý studente, milá studentko,

následující stránky se věnují zjišťování sebehodnocení adolescentů se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří se vzdělávají na střední škole nebo odborném učilišti. Dotazník je tedy určen právě vám studentům se speciálními vzdělávacími potřebami ve věku od 15 do 20 let, kteří navštěvují vybrané vzdělávací instituce (gymnázia, SŠ, SOU, VOŠ, konzervatoře). Ze získaných dat pak bude možné zjistit a identifikovat kladné i záporné důsledky přítomnosti a vlivu speciálních vzdělávacích potřeb na osobnost jedince.

Vámi vyplněné informace jsou naprosto důvěrné a anonymní a budou využity a zpracovány pouze pro výzkumné účely.

Ve výzkumu sebehodnocení adolescentů jsou vámi popsané informace považovány za přínosné. Věřím, že na základě získaných informací bude zjevné, jak speciální vzdělávací potřeby ovlivňují sebehodnocení jedince a bude možné výsledky využít v kontextu témat jako je šikana, řešení právních sporů nebo prevence.

Vyplněním dotazníků souhlasíš se zpracováním (tím se rozumí zejména shromažďování, analyzování, uchovávání, třídění, zpracování a předávání) svých osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Všechny uvedené údaje jsou poskytovány dobrovolně.

Následující položky budou rozděleny do několika oddílů. První zjišťuje demografické údaje, v druhé části budou s využitím Rosenbergovy škály sebehodnocení zjišťovány informace o úrovni sebehodnocení. Třetí oddíl využívá Dotazník sebepojetí dětí a adolescentů Piers – Harris 2, který nese podtitul Jak vnímám sám /sama sebe.

V rámci šetření se setkáte s následujícími typy položek:
- označení žádoucí odpovědi do kolečka;
- vyjádření míry souhlasu/nesouhlasu na čtyřbodové škále;
- kolonka pro vepsání vaší slovní odpovědi.


Vyplnění testové baterie vám zabere max. 20 minut
Vyplnění dotazníku je anonymní a veškeré Vámi uvedené informace budou zpracovány pro účely magisterské diplomové práce.

Velmi prosím o upřímné a pravdivé vyplnění údajů.
Mnohokrát děkuji.


Michaela Sehnalová

michaela.sehnalova01@upol.cz
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Prosím o potvrzení, že vaše zapojení do výzkumu je dobrovolné a že souhlasíte se zpracováním vámi uvedených údajů v rámci výzkumného šetření k diplomové práci. *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy