Hälsoundersökning av Nova Scotia Duck Tolling Retriever 2016

För att klubben ska kunna göra en korrekt bedömning av hur vi ska arbeta med rasens hälsa framöver, behöver vi få en samlad bild av alla typer av tänkbara sjukdomar och avvikelser inom rasen. Därför börjar vi det arbetet med en hälsoenkät, med förhoppningen att så många Tollare som möjligt deltar i denna, för rasens bästa! Du behöver inte vara medlem i Tollarklubben för att svara på enkäten om din/dina Tollares hälsa.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question