TÜRK TARIM SEKTÖRÜ VE GÜMRÜK BİRLİĞİ KONULU ANKET
Anketimizi yantladığınız için çok teşekkür ederiz. Anketi tarım ve gıda sektöründe faaliyet gösteren üretici ve ihracatçılara gönderdik. Anket sonuçları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin desteği ile İktisadi Kalkınma Vakfı tarafından yürütülen bir araştırma kapsamında değerlendirilecektir. Araştırmanın amacı, Türkiye ve AB arasında gümrük birliğinin güncellenmesi sürecinde tarım ürünleri ticaretinin gümrük birliği kapsamına alınması ile ilgili görüş oluşturmak olarak belirlenmiştir.
1-İşletmenizin yapısı nedir?
2-Yıllık net satış hasılatı/cironuz hangi düzeydedir?
3-Çalışan personel sayısı nedir?
4-Ağırlıklı olarak hangi ürün grubunu yetiştiriyorsunuz?
5-Ürünlerinizin veya faaliyetlerinizin hedef piyasası aşağıdakilerden hangisidir?
6-İhracat yapıyorsanız, en yoğun ihracat yaptığınız AB ülkelerinin satışlarınızdaki yaklaşık ihracat oranı nedir?
7-İhracat yapıyorsanız, en yoğun ihracat yaptığınız Avrupa pazarı dışında kalan ülkelerin satışlarınızdaki yaklaşık ihracat oranı nedir?
8-Üretiminiz veya faaliyetlerinizde kullanılan ithal girdi oranı nedir? (gübre, yem, tarım ilacı gibi)
9-Üretiminiz veya faaliyetlerinizde kullanılan AB menşeli girdi oranı nedir? gübre, yem, tarım ilacı gibi)
10-Hangi ürün grubunu ihraç ediyorsunuz?
11-Sizin görüşünüze göre, tarım sektörünün Türkiye-AB gümrük birliği kapsamına alınması sizi nasıl etkileyecektir?
12-11. soruda cevabınız olumlu ise, bu etkinin somut olarak nasıl gerçekleşeceğini düşünüyorsunuz?
13-11. soruda cevabınız olumsuz ise, bu etkinin somut olarak nasıl gerçekleşeceğini düşünüyorsunuz?
14-Türk tarım ihracatçısı için AB'ye alternatif hangi pazarlar olabilir?
15-Sektörünüzde şu anda karşılaştığınız en önemli sorunlar hangileridir? 1'den fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.
16-Türkiye'deki tarım üreticilerinin AB pazarında rekabet edebilmesi için en gerekli olan 3 şıkkı seçiniz.
17-Tarım sektörünün gümrük birliği kapsamına girmesi halinde Türkiye'nin AB pazarına ihracatını artırması ve gümrük birliğinden fayda sağlaması için neler yapılması gerekir? 1'den fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.
18-AB pazarına ihracat yapıyorsanız bu pazarda karşılaştığınız sorunlar hangileridir?
19-Türkiye-AB gümrük birliğinin güncellenmesi bağlamında mevcut yasal ve bürokratik altyapının yeterli olduğunu düşünüyor musunuz?
20-Türkiye-AB Gümrük birliğinin tarım sektörünü kapsayacak şekilde genişletilmesini destekliyor musunuz?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy