FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SPOTKANIE INAUGURUJĄCE BUDOWĘ SIECI POZARZĄDOWYCH INSTYTUCJI RYNKU PRACY

Spotkanie będzie miało miejsce 14 września 2014 roku (niedziela) o godzinie 14:15 w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej przy ul. Trębackiej 4 w Warszawie. Spotkanie organizowane jest przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w partnerstwie z Fundacją Aktywizacja i Fundacją Imago dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 5.4 Wzmacnianie potencjału trzeciego sektora.

Uwaga: Zgłoszenie przyjmowane będą do 29 sierpnia 2014 roku. Potwierdzenia zgłoszenia oraz ew. rezerwacji miejsca w hotelu rozsyłane będą drogą mailową po 1 września 2014 roku.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question