Manifès pou yon dyalòg enkliziv

Li lè pou dyalòg ki fran ant Ayisyen. Manifès la bay yon kad pou angaje sosyete sivil la sou yon valè debaz ki se tout moun ladan l.  Manifès pou dyalòg lan se yon angajman sosyete sivil la pou li reyalize yon Ayiti demokratik kote pwosperite fleri.

It is time for frank dialogue between Haitians. The Manifesto provides a framework to engage civil society on the core value of inclusivity.  The manifest for a dialogue is a civil society engagement to achieve a democratic and prosperous Haiti.

Pou aksede a manifès la : Klike la a

Pour accéder au manifeste : Cliquer ici

To access the manifest : Click here

Non / First Name :

*

Siyati / Last Name :

*

Òganizasyon / Organization :

*

Imèl / Email :

*

Telefòn /  Phone :

*

Peyi / Country :

*

I read and adhere to the manifest and accept to participate in the inclusive dialogue to create a democratic and prosperous Haiti.

Mwen li epi adere ak manifès la.  Mwen aksepte patisipe nan dyalòg enklizif la pou kreye yon Ayiti demokratik ak pwospere.

*
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy