Приключенски туризъм - анкета

Търговско-промишлена палата – Стара Загора участва в проект Развитие на мрежа за приключенски туризъм на открито в Черноморския регион по Съвместна оперативна програма Черноморски басейн. Партньори в проекта са седем организации от четири страни - Румъния, Турция, Молдова и Грузия.

Търговско-промишлена палата – Стара Загора се обръща с покана да попълните анкетната форма.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question