"MKIT" сургалтын төвийн сургалтанд хамрагдсан төгсөгчдөөс авах судалгаа
Сайн байна уу?
MKIT сургалтын төв Монголын мэдээллийн технологийн цаашдын хөгжил, мөн суралцагсдад илүү чанартай сургалт хүргэх зорилгоор дараах судалгааг явуулж байгаа билээ.

Судалгаанд оролцогчдын мэдээллийг нууцлаж, үр дүнг нийтийн ашиг сонирхлын төлөө ашиглана.

Та бүхнийг идэвхитэй оролцохыг хүсье.
1-5 хооронд үнэлгээ өгнө 1 муу 2 тийм ч сайн биш 3 дунд 4 сайн 5 маш сайн

Суралцсан ангиа сонгоно уу? *
Хэдэн сард сургалтанд хамрагдсан бэ?
1. Сургалтанд хамрагдахаасаа өмнө өөрийн зорилгоо бүрэн мэдэж байсан уу? *
муу
маш сайн
2. Энэ сургалт танд хэрэгтэй сургалт байж чадсан уу? *
муу
маш сайн
3. Энэхүү сургалтанд хамрагдахдаа хүсэл эрмэлзлэлээр дүүрэн байсан уу? *
муу
маш сайн
4. Сургалтанд хамрагдахаасаа өмнө бэлтгэл сургуулалт хийсэн үү? *
муу
Маш сайн
5. Сургалтанд хамрагдах явцад сэтгэл санаа тайван тогтвортой байсан уу? *
муу
маш сайн
6. Сургалтын явцад идэвхи чармайлттай байсан уу? *
муу
маш сайн
7. Сургалтанд хамрагдсанаар сурахаас өмнө хүсч байсан зүйлүүдээ хангалттай олж авсан эсэх? *
муу
маш сайн
8. Сургалтын явцад сургалтын зорилго биелсэн эсэх? *
муу
маш сайн
9. Багшийн заасан сэдвийг ойлгосон эсэх, мөн сэтгэл ханамжтай байгаа эсэх? *
муу
маш сайн
10. Энэхүү сургалт мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэхэд тань нэмэр болж чадсан уу? *
муу
маш сайн
11. Сургалтын агуулга ажил үүрэгтэй чинь хэр зэрэг хамааралтай гэж үзэж байна? *
муу
маш сайн
12. Сургалтын агуулга ажлын бүтээмжийг тань нэмэгдүүлнэ гэдэгт найдаж байна уу? *
муу
маш сайн
13. Сургалтын агуулгыг албан ажилдаа ашиглахыг оролдсон уу? *
муу
маш сайн
14. Шимтэн суралцах таатай уур амьсгал бүрдсэн эсэх ? *
муу
маш сайн
15. Багшийн сургалт явуулах болон заах арга барилд сэтгэл ханамжтай байсан уу? *
муу
маш сайн
16. Сургалтыг үр дүнд хүргэхэд суралцагсдын тоо тохиромжтой байсан уу? *
муу
маш сайн
17. Сургалтын нийт хугацаа тохиромжтой байсан эсэх? *
муу
маш сайн
18. Сургалтын болон амралтын цаг тохиромжтойгоор бүрдсэн эсэх? *
муу
маш сайн
19. Сургалтын тоног төхөөрөмж (хичээлийн танхим, дуу чимээний төхөөрөмж, проектор гэх мэт)-д сэтгэл хангалуун байсан эсэх? *
муу
маш сайн
20. Багш сургалтын агуулгатай холбоотой мэргэжлийн мэдлэг эзэмшсэн эсэх? *
муу
маш сайн
21. Багш сургалтын агуулгыг ойлгомжтой хялбараар хүргэсэн эсэх? *
муу
маш сайн
22. Багш суралцагсадтай харилцан ойлголцдог байсан уу? *
муу
маш сайн
23. Багш хичээлээ идэвхи чармайлттай явуулдаг байсан эсэх? *
муу
маш сайн
24. Хичээлүүд тодорхой, нийцтэй явагдсан эсэх? *
муу
маш сайн
25. Сургалтанд ашиглагдсан сурах бичиг, сургалтын материал тохиромжтой байсан эсэх? *
муу
маш сайн
Судалгаанд хамрагдсан эсэхийг тодорхойлох тул та утасны дугаараа үлдээнэ үү !
Your answer
Судалгаанд оролцсон таньд баярлалаа.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service