II Forum Przedsiębiorczości Biznes-Praca-Ekologia

Dzień pierwszy: 20 kwietnia (środa) , godz. 9:30 - 14:30
Dzień drugi: 21 kwietnia (czwartek) , godzi. 9:30- 14:30

* Szczegóły w PROGRAMIE WYDARZENIA

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Zgoda

  Wypełniając powyższy formularz rejestracyjny, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji i promocji wydarzenia jakim jest II Forum Przedsiębiorczości , zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych , tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.
  This is a required question