วันที่ 10 -12 สิงหาคม 62 อาสาแต้มสีตะลุยเขาค้อ (ปรับปรุงอาคารเรียน) ณ โรงเรียนสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 อ. เขาค้อ จ.เพรชบูรณ์ ( กิจกรรม BBL )
ชื่อ นามสกุล ( ภาษาไทย)
Your answer
Name ( English ) (กรุณากรอกให้ถูกต้อง เพื่อใช้ทำใบประกาศ หากกรอกผิดและต้องการขอใหม่จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ) *
Your answer
ใบประกาศนียบัตร *
เบอร์โทร ตัวอย่างการใส่เบอร์โทร 087-XXX-XXXX *
Your answer
เลขที่บัตรประชาชน (ใช้ทำประกันอุบัติเหตุการเดินทาง) กรณี เดินทางกับรถทีมงาน *
Your answer
ไซต์เสื้อ *
อีเมล์ ( สำคัญ ทางทีมงานจะ ตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมทางอีเมล์นี้ ) *
Your answer
เพศ *
อายุ *
ศาสนา *
ท่านเคยเข้าร่วมกิจกรรม อาสา หรือไม่ *
การเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม หากมารถส่วตัว กรุณาแจ้งแบบฟอร์มด้านล่าง *
การขึ้นรถ *
รายละเอีดรถที่เดินทางเอง(เข้าร่วมกิจกรรม) ขอ ยี่ห้อ รุ่น สี รถ ด้วยครับ
Your answer
การเข้าร่วม ( เดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม)
ชื่อเพื่อนตัวหลัก 1 คน (กรณีเข้าร่วมเป็นกลุ่ม) เพื่อจัด ให้อยู่กลุ่มเดี่ยวกัน (นั่งรถคันเดียวกัน)
Your answer
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ กรณีฉุกเฉิน *
Your answer
เบอร์โทรบุคคลที่สามารถติดต่อได้ กรณีฉุกเฉิน *
Your answer
ความสัมพันธ์ บุคคลที่สามารถติดต่อได้ฉุกเฉิน
Your answer
ความคาดหวัง (ท่านอยากได้อะไรจากกิจกรรมครั้งนี้)
Your answer
ความช่วยเหลือ (ท่านคิดว่าอยากช่วยทำอะไรในอนาคต)
เงื่อนไขการเข้าร่วม
การสมัครถือว่าเป็นการแสดงความจำนงการเข้าร่วม ให้สิทธิ์อาสาที่สมัครและโอนเงินสมทบเข้ามาก่อน หากได้รับการตอบรับแล้วสามารถโอนได้เลย หากอาสาโอนเงินครบจำนวนถือว่าเต็มจะประกาศหน้าเว็บ หากประกาศว่าเต็ม ถือว่าผู้ที่สมัครแต่ยังไม่โอนเงิน นั้น สละสิทธิ์ หากโอนเงินแล้ว แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม สามารถแจ้งล่วงหน้าก่อนกิจกรรม อย่างน้อย 7 วัน ทางทีมงานจะทำการคืนเงินให้ หากแจ้งก่อนกิจกรรม 5 วัน สามารถย้ายกิจกรรมเป็นครั้งต่อไปได้ หลังจากนั้น จะไม่สามารถย้ายกิจกรรมและ คืนค่าใช้จ่ายได้
ท่านยินดียอมรับเงือนไข การสมัคร ( กิจกรรมอาสาทุกกิจกรรม ต้อง ปลอดจากอบายมุข) *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service