PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC - HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019
(Dành cho phương thức xét tuyển kế quả học tập Trung học)
Email address *
THÔNG TIN CÁ NHÂN:
1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh : *
(Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)
2. Giới tính: *
3. Ngày, tháng, năm sinh: *
MM
/
DD
/
YYYY
4. Nơi sinh: *
(Tỉnh hoặc Thành phố)
5. Dân tộc: *
(Ghi bằng chữ)
6. Số Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân: *
Ngày cấp:
MM
/
DD
/
YYYY
Nơi cấp
7. Hộ khẩu thường trú: *
(Ghi rõ số nhà, xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố))
8. Địa chỉ liên hệ: *
(Ghi rõ số nhà, xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố))
9. Số điện thoại *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service