Анкетна карта за оценка на удовлетвореността от качеството на статистическата информация от НОИ
Уважаеми потребители,

Представяме Ви анкетна карта за изследване на удовлетвореността от качеството на произвежданата и разпространявана от Националния осигурителен институт статистическа информация за държавното обществено осигуряване.

Участието Ви в проучването дава възможност да получим обратна връзка от Ваша страна по отношение на достъпността, надеждността, актуалността и качеството на публикуваната от нас статистическа информация. Вашето мнение ще ни помогне да разберем по-добре защо използвате статистическата информация. Също така, Вашите препоръки ще ни дадат насоки за подобрение на качеството на информацията и по-доброто ѝ адаптиране към Вашите потребности и очаквания.

Резултатите от проучването ще бъдат публикувани на интернет страницата на Националния осигурителен институт в обобщен вид. Анонимността Ви и конфиденциалността на отговорите Ви са напълно гарантирани.

Благодарим Ви за попълването на анкетната карта!

1. Моля, посочете кое от изброените описва най-добре групата ползватели на статистическа информация, към която принадлежите: *
(моля, посочете само един отговор)
2. В коя област е търсената от Вас информация? *
(възможен е повече от един отговор)
Required
3. За какви цели използвате статистическата информация от НОИ? *
(възможен е повече от един отговор)
Required
4. Колко често използвате статистическа информация от НОИ? *
(моля, посочете само един отговор)
5. Кои от изброените публикации използвате най-често? *
(възможен е повече от един отговор)
Required
6. До момента използвали ли сте онлайн статистическа справка "Динамични справки върху статистически данни за пенсиите" на интернет страницата на НОИ? *
7. Смятате ли, че статистическата информация от НОИ се разпространява навременно? *
(моля, посочете отговор за всяка област)
По-скоро да
По-скоро не
Без мнение
Статистика за броя и доходите на осигурените лица
Статистика за пенсиите
Статистика за обезщетенията за безработица
Статистика за обезщетенията при бременност, раждане и гледане на дете
Статистика за обезщетенията за временна неработоспособност
Статистика за изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване
Статистика на трудовите злополуки
Статистика на професионалните болести
8. Статистическата информация от НОИ обхваща ли важните за Вас показатели? *
(моля, посочете отговор за всяка област)
По-скоро да
По-скоро не
Без мнение
Статистика за броя и доходите на осигурените лица
Статистика за пенсиите
Статистика за обезщетенията за безработица
Статистика за обезщетенията при бременност, раждане и гледане на дете
Статистика за обезщетенията за временна неработоспособност
Статистика за изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване
Статистика на трудовите злополуки
Статистика на професионалните болести
9. Статистическата информация от НОИ съдържа ли важните за Вас разрези по демографски, социално-икономически и териториални признаци? *
(моля, посочете отговор за всяка област)
По-скоро да
По-скоро не
Без мнение
Статистика за броя и доходите на осигурените лица
Статистика за пенсиите
Статистика за обезщетенията за безработица
Статистика за обезщетенията при бременност, раждане и гледане на дете
Статистика за обезщетенията за временна неработоспособност
Статистика за изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване
Статистика на трудовите злополуки
Статистика на професионалните болести
10. Статистическата информация от НОИ представена ли е по разбираем и лесен за интерпретиране начин? *
(моля, посочете отговор за всяка област)
По-скоро да
По-скоро не
Без мнение
Статистика за броя и доходите на осигурените лица
Статистика за пенсиите
Статистика за обезщетенията за безработица
Статистика за обезщетенията при бременност, раждане и гледане на дете
Статистика за обезщетенията за временна неработоспособност
Статистика за изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване
Статистика на трудовите злополуки
Статистика на професионалните болести
11. Удовлетворени ли сте от сравнимостта на статистическата информация от НОИ във времеви и пространствени граници? *
(моля, посочете отговор за всяка област)
По-скоро да
По-скоро не
Без мнение
Времеви граници
Пространствени граници
12. Статистическата информация от НОИ публикува ли се във формат, удобен за свободното ѝ използване от Ваша страна? *
(моля, посочете само един отговор)
13. Доверявате ли се на статистическата информация от НОИ? *
(моля, посочете само един отговор)
14. Статистическата информация от НОИ удовлетворява ли Вашите потребности от статистически данни? *
(моля, посочете само един отговор)
15. Като цяло, каква оценка бихте дали на качеството на статистическата информация от НОИ? *
Много ниско
Много високо
16. Какви са предпочитаните от Вас начини за получаване на достъп до статистическа информация от НОИ? *
(възможен е повече от един отговор)
Required
17. Как оценявате качеството на статистическата информация от НОИ в сравнение с информацията от други държавни институции от изпълнителната власт (например министерства, агенции, комисии и др.)? *
(моля, посочете само един отговор)
18. Вашите предложения за подобряване на статистическата информация от НОИ
(до 2 000 символа)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms