ใบสมัครเข้าอบรม
ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมผู้บริโภคระดับแกนนำกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่อุดรธานี
ตามโครงการพัฒนาความเข้มแข็งองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี
(อบรมวันที่ ๒๘ ตุลาคม - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
ตราสัญลักษณ์ของสมาคมฯ
กรอกข้อมูลผู้สมัคร
คำนำหน้า *
ชื่อ *
Your answer
นามสกุล *
Your answer
ตำแหน่ง *
Your answer
องค์กร/กลุ่ม
Your answer
ที่อยู่ *
Your answer
โทรศัพท์ *
Your answer
ไลน์ไอดี (ถ้ามี)
สมาคมพัฒนาผู้บริโภคไทย (TCDA) จะขออนุญาตดึงท่านที่แจ้งความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้เข้ากลุ่มไลน์ของสมาคมฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อประสานงาน แจ้งวัน เวลา และสถานที่ฝึกอบรม ให้ทราบต่อไป)
Your answer
เฟซบุ๊ก (ถ้ามี)
Your answer
หมายเหตุ
1) เนื้อหาการฝึกอบรมจะเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองและพัฒนาความเข้มแข้งของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม, การใช้โซเชียลมีเดีย (Social Media)--ไลน์, เฟซบุ๊ก ฯลฯ ผ่านสมาร์ทโฟน และกิจกรรมติดตามสถานการณ์ปัญหาด้านบริการโทรคมนาคม และข้อเสนอแนะ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

2) ในวันฝึกอบรมจริง ขอให้ท่านนำสำเนาบัตรประชาชน (ถ่ายสำเนาเฉพาะหน้าบัตร ไม่ต้องถ่ายหลังบัตร) ขีดคร่อม แล้วเขียนว่า "อบรมผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม อุดรธานี" มาด้วย

3) หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมประการใด สามารถสอบถามได้ที่ ศน.อบจ.อด.(ศักดิ์ชาย) 088 571 6353
LINE ID: 088 571 6353 หรือที่ คุณชัชวาล 081 871 6951 หรือติดตามข่าวสารได้ทาง http://www.tcda.or.th

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms