Trygghetsenkät
Frågor till alla elever på Backatorpsskolan våren 2021
Fråga 1: Vilken klass går du i? *
Fråga 2: Trivs du på skolan? *
Om du inte trivs, berätta gärna varför:
Fråga 3: Finns det platser där du inte känner dig trygg på skolan? *
Om du svarat ja på fråga 3 ovan kan du beskriva vilken eller vilka platser på skolan du känner dig otrygg på.
Det kan vara på övre skolgården, Mullängen, lekplatsen vid Mullängen, nedre skolgården, i klassrummet, i grupprummet, i kapprummet, vid slöjdsalarna, vid Kajutan, i idrottshallen, i omklädningsrummen eller på något ställe vi inte har räknat upp här. Be en vuxen om hjälp om du har svårt att beskriva platsen.
Fråga 4: Kan du hitta rastvakter om du skulle behöva hjälp? *
Required
Fråga 5: Känner du dig kränkt eller mobbad av någon elev på skolan? *
Required
Fråga 6: Känner du dig kränkt eller särskilt utsatt av någon som jobbar på skolan? *
Required
Fråga 7: Vet du vilka vuxna på skolan du kan prata med om du blivit illa behandlad, kränkt eller har mobbats av någon elev eller någon vuxen på skolan? *
Required
Fråga 8: Vet du vilka vuxna på skolan du kan prata med om du mår dåligt, är ledsen eller inte har det bra hemma? *
Required
Fråga 9: Tycker du att du kan arbeta i lugn och ro på lektionerna? *
Required
Fråga 10: Tycker du att du lär dig nya saker i skolan? *
Required
Fråga 11: Känner du till ordningsreglerna på skolan? *
Required
Fråga 12: Om du använder internet, vad brukar du göra mest på nätet?
Clear selection
Fråga 13: Hur mycket använder du internet?
Clear selection
Fråga 14: Har du blivit illa behandlad på nätet? *
Required
Om du svarat JA på fråga 14: På vilket sätt har du blivit illa behandlad på nätet?
Fråga 15: Om du åker buss. Hur tycker du att det fungerar vid busshållplatsen?
Dåligt
Mycket bra
Clear selection
Fråga 16: För dig som går på fritids - Hur trivs du på fritids?
Dåligt
Mycket bra
Clear selection
Fråga 17: För dig som går på fritids - Hur trivs du på skolgården under fritidstid?
Dåligt
Mycket bra
Clear selection
Förklara gärna vad det är som gör att du trivs bra eller mindre bra på fritids.
Fråga 18: Vad tycker du att vi på skolan kan göra för att elever ska sluta säga fula ord till varandra och sluta bråka? *
Vad kan vi som vuxna på skolan göra för att du ska trivas bättre?
Fråga 19: Är du nöjd med din skola som helhet? *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Backatorpsskolan. Report Abuse