Hälsoenkät för Dvärgpinscher
Då var det dags igen att fylla i samma enkät som vi skickade ut för flera år sedan.
Enkäten är en del av den uppdatering som ska genomföras på RAS / Rasspecifik AvelsStrategi för dvärgpinscher.
Resultatet av undersökningen kommer som förra gången göras tillgängligt på hemsidan.

Vi är tacksamma för alla svar vi får in även om din hund inte längre finns i livet eller varit kärnfrisk för att få en bra bild av rasens hälsa.

OBS!!! Enkäten är anonym och lyder under sekretesslagen. Ange inga namn på andra hundar, ägare eller uppfödare.
Självklart väljer du själv om din medverkan ska vara anonym eller om du vill lämna namn.

OBS! Fyll i en enkät per hund!

Hundens namn (frivilligt)
Your answer
Hundens registreringsnummer (frivilligt)
Your answer
Födelseår *
Your answer
Kön *
Your answer
Färg *
Hur använder du din hund *
Required
1. Hur bedömer du din hunds allmäntillstånd? *
Har din hund återkommande problem av något slag? Beskriv i så fall dessa med egna ord *
Your answer
2. Om hunden inte lever längre, hur gammal blev den
Your answer
Vad var orsaken till att den dog/avlivades?
3. Är hunden kastrerad/steriliserad? *
4. Testiklar-fråga till hanhundsägare
5: Hudproblem/klåda/parasiter
Har din hund haft upprepade eller långvariga problem med klåda? *
Hur visade sig problemen i huden?
Har en utredning av hudproblemen gjorts av veterinär med speciellt intresse för hudsjukdomar?
A: Har hudproblemen visat sig vara orsakade av parasiter?
B: Har hudproblemen visat sig vara orsakade av hudinfektioner?
C: Har hudproblemen visat sig vara orsakade av allergi?
D: Har hudproblemen visat sig vara orsakade av demodex?
6: Öron
Har hunden någon gång haft problem med öronen? *
7: Ögon
Har hunden någon gång haft problem med ögonen? *
8: Mag och tarmproblem
Har hunden någon gång haft problem med mage och/eller tarm? *
9: Andra infektioner
A: Har hunden haft halsinfektioner? *
B: Har hunden haft urinvägsinfektion? *
C: Annan infektion? *
10. Hjärtproblem
Har hunden hjärtfel eller hjärtsjukdom? *
11. Epilepsi/krampanfall
Har hunden någon gång haft kramper eller anfall av epileptisk karaktär? *
Vid vilken ålder debuterade anfallen/kramperna?
Your answer
Beskriv med egna ord hur kramperna yttrade sig.
Your answer
12. Tumörer
Har hunden fått diagnosen tumör/cancer? *
13. Skelett och leder
Ange om hunden har/har haft något av följande
14. Njurar och lever
Har hunden fått diagnos lever- eller njursjukdom? *
Om ja, ange om möjligt vilken diagnos (exvis ärftlig, sjukdom, borreliarelaterad)
Your answer
Vid vilken ålder upptäcktes besvären?
Your answer
B. Urinsten
Har hunden diagnostiserats med urinsten? *
Om ja, vilken sorts urinsten
Your answer
Om ja, vid vilken ålder?
Your answer
Vilken behandling fick hunden?
Your answer
Om ja, vilken behandling fick hunden det andra tillfället/tillfällena?
Your answer
15. Diabetes
Har hunden fått diagnosen diabetes? *
Hur gammal var hunden när diagnosen ställdes?
Your answer
16. Addisons sjukdom (underfunktion av binjurebarken)
Har hunden fått diagnosen Addison? *
Hur gammal var hunden när diagnosen ställdes?
Your answer
17. Annan hormonrubbning
Har hunden fått diagnosen sköldkörtelhormonrubbning? *
Om ja, vid vilken ålder upptäcktes sjukdomen?
Your answer
Har hunden fått diagnosen Cushings sjukdom? *
Om ja, vid vilken ålder upptäcktes sjukdomen?:
Your answer
Har hunden någon annan rubbning? I så fall vilken?
Your answer
18. Skendräktighet
Blir din tik skendräktig
Efter varje löp?
19. Livmoderinflammation
Är tiken behandlad för livmoderinflammation?
Om ja, vid vilken ålder?
Your answer
Fick hon sjukdomen i samband med löp?
Behandling?
20. Prostatabesvär
Har hunden fått diagnos prostatasjukdom?
Ange om möjligt diagnosen
Your answer
Vid vilken ålder upptäcktes besvären?
Your answer
21. Tänder
Har hunden medfödda tandförluster? *
Om ja, vilka? (exvis insiciver, P1,P2,P4,M1)
Your answer
Har hunden problem med tandsten? *
Har hunden haft tandlossning? *
Om hunden har problem med tänderna, vid vilken ålder uppkom eller upptäcktes problemen?
Your answer
22. Andra sjukdomar (exvis autoimmuna sjukdomar, fästingrelaterade sjukdomar)
Om hunden haft andra sjukdomar, ange vilka. Ange också hundens ålder och behandling:
Your answer
23. Olycksfall
Har hunden drabbats av olycksfall som krävt veterinärvård? *
Om ja, vad?
Your answer
Trafikolycka
Bitskador på grund av hundslagsmål
Ormbett
Frakturer
om ja, ange orsak
Your answer
Annat:
Your answer
24. Beteende
Har din hund genomfört BPH eller MH *
Anser du att hunden uppför sig som du förväntade dig när du skaffade en hund av denna hundras? *
Har du upplevt något i hundens beteende som problematiskt? *
Om ja, beskriv kort problemet (ex. skott/fyrverkeri-rädsla, skygghet, hundilska, skällighet, separationsångest)
Your answer
Behandlas din hund för sin rädsla/oro? *
Avslutningsvis: Är du nöjd med ditt val av hundras? *
Skulle du kunna tänka dig att skaffa en ny hund i samma hundras igen? *
Försök att ge en kort motivering till ditt svar!
Your answer
25. Övrigt
Har din hund navelbråck? *
Har din hund ljumskbråck? *
Om ja, vid vilken ålder
Your answer
26. Övrig info om din hund som du vill delge oss som inte framkommit i frågeformuläret
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service