Online encyklopedie migrace - etický kodex a formulář pro dobrovolníky
Přečtěte si prosím etický kodex, a poté v případě Vašeho zájmu o zapojení se do projektu (v libovolné podobě) přistupte dále k formuláři.
Etický kodex
Etický kodex je určen všem zájemcům o spolupráci na projektu „Online encyklopedie migrace“ (tj. autorům i jednotlivým koordinátorům) Kodex je souborem základních hodnot, povinností i práv všech, kteří se podílejí na tvorbě projektu a k dodržování jeho obsahu jsou pevně zavázáni. Vážné porušení kodexu může znamenat vyloučení z projektu.

Způsob práce na projektu, popis jednotlivých pracovních funkcí i uvedení do struktury tzv. koordinačního týmu encyklopedie naleznete v dokumentu „Metodika práce na encyklopedii“. Níže mluvíme o trojí povaze pracovní funkce v projektu: 1) autor, 2) koordinátor oboru, 3) koordinátor projektu, 4) hlavní koordinátor projektu. (hierarchie směřuje od 1 do 4).

Encyklopedie není psána hlediskem žádné ideologie, nemá nikomu vnucovat svůj pohled na svět, přesto klíčovou společnou ne-ideologickou hodnotou je nám každá jednotlivá lidská bytost s jejími právy a důstojností. Humanita a vcítění je základním postojem jak celkového naladění encyklopedie, tak také našich vzájemných vztahů.
- Naše hodnoty jsou postaveny obecně na respektování lidských práv tak, jak jsou uvedena ve Všeobecné deklaraci lidských práv z r. 1948.
- Cílem encyklopedie je informovat co možná nejobjektivněji o problémech a lidských osudech pronásledovaných osob na celém světě. A to se všemi důsledky a okolnostmi těchto osudů.
- Encyklopedie je popularizační a vzdělávací.
- Chceme vytvořit prostor pro možné vcítění a pochopení lidských osudů, ne agitovat pro „správná řešení“. Hledání řešení je naším právem, hledat však řešení „lidská“ je naší morální povinností. K tomu chce dopomoci také tento vzdělávací projekt.

Respektujeme vzájemně druhé autory i čtenáře s jejich právem na vlastní svobodný názor. Jsme uctiví, smířliví a chápající, nesoudíme a nenadřazujeme se nad žádný názor.
- Nechceme kázat ideje, ale objektivně analyzovat problém, a kultivovat tak prostor pro následné interpretace.
- Povinně respektujeme druhého s jeho prací, pohledem na věc i právem na přispění ke společnému projektu.
- Encyklopedie je interdisciplinární, proto každý autor je povinen jak respektovat perspektivy odlišných oborů, tak se pokoušet s nimi o propojení. Všechny obory jsou si zde ve svých jinak rozdílných metodologiích a tématech rovny.
- Konstruktivní kritika mezi autory je vítána, je třeba ji vyslechnout. Tyto dva body pomáhají dlouhodobě zlepšovat kvalitu encyklopedie.

Každý zájemce o spolupráci je na začátku proškolen, seznámen s rozsahem možné spolupráce a s orientační dobou pro zpracování hesel. K jednotlivým tématům se hlásí dobrovolně s přihlédnutím ke svým časovým možnostem.

Každý nový autor i koordinátor by měl k projektu přistupovat zodpovědně a realisticky, tj. neslibovat na počátku nemožné. Podobně je také realistický ke svým odborným kompetencím.
- Všichni respektujeme své časové i jiné možnosti, neklademe na druhého nesplnitelné nároky. Zároveň by ale naše komunikace neměla postrádat upřímnost a důvěru v ochotě svěřit se. Skrývat své problémy a slibovat naivně nemožné totiž považujeme za nezodpovědné a neférové vůči ostatním, kteří budou muset následně vzniklé problémy sami vyřešit.
- Jsme povinni jeden s druhým vzájemně komunikovat. Respektujeme své vzájemné potřeby, dlouhodobé odmlčení se bez uvedení důvodů ale vnímáme jako gesto neochoty k další spolupráci a bude tak také chápáno.
- Při delší odmlce autora (nebo koordinátora oboru) i přes jeho slíbenou činnost mají tzv. koordinátoři projektu právo autora z týmu vyřadit a ukončit spolupráci.
- O způsobu vyloučení koordinátora projektu ze spolku (tím ztrácí také svou pracovní funkci) dále ve stanovách spolku.

Každý autor textu (pedagog i student) bude na webu encyklopedie uveden řádně jako autor projektu.
- Právo vystupovat jménem projektu mají pouze „koordinátoři projektu“, nemá-li daný autor zvláštní pověření.

Autor vždy nese plnou odpovědnost za svůj text, který musí nutně také svým jménem podepsat.

Každý autor je povinen respektovat hierarchii pracovních funkcí v projektu:
- Projekt encyklopedie koordinuje tým, který funguje na bázi zapsaného spolku (nezisková organizace). Členy spolku jsou tzv. koordinátoři projektu včetně hlavního koordinátora, který je vybrán z voleného výboru spolku, následně předsedá jak celému spolku, tak celému projektu po dobu svého mandátu.
- Tzv. koordinátoři oboru pod spolek nespadají.
- Členství ve spolku je vnímáno jako „pracovní funkce“, ne jako nahodilé mocenské právo.
- pracovní funkce obnáší vedle svých práv zejména jisté povinnosti, dlouhodobý závazek a odpovědnost za svou dílčí činnost i za celý projekt.
- Respektuje právo „posledního slova“ a jiného rozhodování za celý projekt koordinačního týmů včetně jednotlivých „koordinátorů oboru“.
- Každý autor má právo zažádat o členství ve spolku, čímž se však musí rovnou stát „koordinátorem projektu“ za jistou pracovní funkci.

Každý koordinátor oboru má povinnost obdobně jako autor respektovat sobě nadřazené koordinátory projektu.

Každý autor je povinen při psaní svého textu respektovat autoritu redaktorů a editorů encyklopedie.
- Každý koordinátor (oboru i projektu) je proškolen pro komunikační nástroj tzv. common tongue (dále „CT“), který následně používá pro práci nad projektem (komunikace, vkládání a propojování hesel atd.).

Kontakt pro Vaše dotazy:
Jakub Múčka, hlavní koordinátor projektu
za celý tým Online encyklopedie migrace
Email: Mucka.kuba@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/mucka.jakub
Mobil: 734567142

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms