แบบสอบถาม โครงการทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET)ด้วยระบบดิจิทัล(Digital testing ปีการศึกษา 2563)
1.ผู้ประเมินแบบสอบถาม (เพศ) *
Required
2.อายุ *
Required
3.ประเภทวิชา *
Required
4.สถานศึกษา *
Required
แบบสอบถาม โครงการทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET)ด้วยระบบดิจิทัล(Digital testing ปีการศึกษา 2563)
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
5.นักเรียน นักศึกษา คิดว่าตนเองมีความรู้ความสามารถระดับใดในการทดสอบครั้งนี้(Pre V-NET)ในหลักสูตร ปวช.พ.ศ.2556
6.ผลการสอบครั้งนี้ไปใช้ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา
7.ผลการสอบครั้งนี้ไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ระดับชาติ
8.ความพร้อมของสถานที่
9.ความพร้อมของอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์
10.ความพร้อมระบบ Digital Testing ในการคลิ๊ก(ช้า-เร็ว)
11.มาตรการตรวจคัดกรอง ไวรัสโควิด-19
12.เจลล้างมือแอลกฮอล์เพียงพอต่อความต้องการ
13.ร้านอาหารและน้ำดืมเพียงพอต่อความต้องการ
14.ความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในวิทยาลัยเทคนิคสารภี
15.มีจุดบริการสบู่และอ่างล้างมือเพียงพอ
Clear selection
16.User name กับ Password ตรงกับชื่อ-นาสกุลที่ใช้ในการทดสอบ V-NET
17.สามารถส่งคำตอบทุกข้อได้ทันเวลาที่กำหนด
18.ไม่สามารถส่งคำตอบได้ทันเวลาที่กำหนด เนื่องจาก *
Required
19.ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET)ด้วยระบบดิจิทัล(Digital testing ปีการศึกษา 2563)
20.เอกสารการประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
Clear selection
21.เอกสารการประชาสัมพันธ์ที่ห้องสอบ
Clear selection
22.การแนะนำเรื่องต่างๆของครูและเจ้าหน้าที่ภายในวิทยาลัยฯ
3. ข้อเสนอแนะ *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy