Chestionar privind identificarea nevoii de formare continuă şi de perfecţionare a personalului din învăţământul preuniversitar din judeţul Alba, în anul şcolar 2019-2020

Casa Corpului Didactic Alba este o instituţie de prestigiu, preocupată permanent de creşterea calităţii actului de formare continuă, astfel încât, beneficiarii săi, cadrele didactice, să evolueze permanent, cu scopul formării "cadrului didactic european".
De aceea, vă rugăm să aveţi amabilitatea de a răspunde la câteva întrebări, bifând după caz, una sau mai multe casete din grila de mai jos.
Întrebările se referă la aşteptările dumneavoastră în ceea ce priveşte formarea continuă, cunoscând nevoia de formare/perfecţionare a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic din instituţia dumneavoastră, precum şi asupra modului în care C.C.D. Alba a răspuns până în prezent acestor nevoi.
După completare apăsaţi butonul Trimiteți
Vă mulţumim.
1. Informații personale (vârsta și sexul) *
Required
2. Nivelul de învăţământ în care vă desfăşuraţi activitatea, şi mediul (urban/rural) în care se află unitatea şcolară unde activaţi
preșcolar
Primar
Gimnazial
Liceal
Postliceal
Rural
Urban
3. Cât de importantă consideraţi activitatea de formare continuă şi de perfecţionare pentru cariera unui cadru didactic *
4. Care este gradul dvs. de interes pentru activităţile de formare continuă şi de perfecţionare în general? Dar pentru cele derulate de C.C.D. Alba?
Foarte mare
Mare
Redus
Foarte redus
Deloc interesant
În general
CCD Alba
5. Notaţi de la 1-5 (1-nu sunt interesat, 5-sunt foarte interesat) gradul de interes pe care îl aveţi pentru următoarele teme de formare continuă, având în vedere necesitatea dezvoltării profesionale a cadrelor didactice din şcoală: *
1
2
3
4
5
Didactica specialitatii
Management educaţional /instituţional
Management de proiect
Tic şi utilizarea calculatorului
Educație pentru noile mass-media audiovizuale
Educaţie pentru Drepturile omului
Educaţie pentru protecţia mediului
Educaţie pentru egalitatea de şanse
Educaţie antreprenorială
Programe/Activităţi destinate educaţiei adulţilor (părinţilor, tinerilor, romilor din zonele defavorizate şi altor grupuri ţintă din afara sistemului de învăţământ preuniversitar)
Educație interculturală
6. Cum apreciaţi serviciile educaţionale de care aţi beneficiat din partea Casei Corpului Didactic Alba? *
7. Care consideraţi că sunt cele mai eficiente forme de comunicare şi informare, pentru ca toate cadrele didactice să afle în timp util despre acţiunile derulate de C.C.D. Alba? (puteţi bifa mai multe variante) *
Required
8. În ce măsură v-au ajutat programele şi activităţile Casei Corpului Didactic Alba în dezvoltarea /perfecţionarea /modernizarea /eficientizarea activităţii dumneavoastră? *
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy