แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนรัตนบุรี
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 เพศ *
1.2 สถานะภาพ *
1.3 ระดับชั้น (นักเรียน)
Clear selection
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนรัตนบุรี *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
2.1 ระบบอินเตอร์เน็ต มีความเร็ว
2.2 ระบบอินเตอร์เน็ต มีความเสถียรต่อการใช้งาน
2.3 ระบบอินเตอร์เน็ต มีความครอบคุมทุกพื้นที่
2.4 ระบบอินเตอร์เน็ต รองรับการใช้งานของอุปกรณ์อื่น เช่น smart phone , taplet เป็นต้น
2.5 ระบบอินเตอร์เน็ต เข้าใช้งานได้ตลอดเวลา
Submit
Clear form
This form was created inside of รัตนบุรี. Report Abuse