แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ภาคบริการภายในจังหวัดตราด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ภาคบริการภายในจังหวัด
จัดทำโดย สำนักงานคลังจังหวัดตราด
ด้วยกรมบัญชีกลางร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง จัดทำแบบสำรวจสถานการณ์ภาคบริการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามสถานการณ์ภาคบริการล่าสุดภายในจังหวัด ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำมาประมวลผล เพื่อส่งเสริมการพัฒนาภาคบริการในระดับจังหวัดได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ขอความกรุณาทำการสำรวจและตอบแบบสอบถามในระหว่างวันที่ 10 ของทุกเดือน
สังกัดของท่าน *
ชื่อหน่วยงาน (กรณีสถานประกอบการ โปรดระบุสาขาบริการ) *
Your answer
ผู้ประสานงาน *
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์/ E-mail *
Your answer
ท่านอยู่ในบริการสาขาใด
Your answer
ธุรกิจภาคบริการ (เช่น ขายของ โรงแรม/เกสเฮ้าส์/รีสอร์ท และร้านอาหาร เป็นต้น) ที่สำคัญในจังหวัด 3 ลำดับแรก ได้แก่ *
Your answer
สถานการณ์การผลิตสินค้าหรือการดำเนินธุรกิจในภาพรวม
(ขณะนี้เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้ว)
1.ผลประกอบการ *
เนื่องจาก
Your answer
2.การจ้างงานภาคบริการ *
เนื่องจาก
Your answer
3.อัตราค่าจ้างแรงงาน/ลูกจ้าง (การปรับขึ้นเงินเดือน OT โบนัส สวัสดิการ ค่าคอมมิชชั่น ฯลฯ) *
เนื่องจาก
Your answer
4.ราคาค่าวัตถุดิบและต้นทุน อื่น ๆ *
เนื่องจาก
Your answer
คาดการณ์แนวโน้มภาคบริการในระยะ 6 เดือนข้างหน้า
(เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนนี้)
5.แนวโน้มธุรกิจภาคบริการภาพรวม 6 เดือนข้างหน้า *
เนื่องจาก
Your answer
6.แนวโน้มการจ้างงานภาคบริการ 6 เดือนข้างหน้า *
เนื่องจาก
Your answer
7.แนวโน้มการลงทุนในภาคบริการ 6 เดือนข้างหน้า *
เนื่องจาก
Your answer
คำถามอื่น ๆ
8.ระดับราคาสินค้าอุปโภคบริโภค (ขณะนี้เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้ว) *
เนื่องจาก
Your answer
9. ปัญหาอื่น ๆ (ถ้ามี)
Your answer
**หมายเหตุ**
หากท่านมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อ
นางนงเยาว์ ทัศวิล นักวิชาการคลังชำนาญการ
สำนักงานคลังจังหวัดตราด
โทร 039-512429 039-520248 #304 โทรสาร 039-511007
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy