Διαβούλευση για μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω του δικτύου «Enterprise Europe Network» σχετικά με την πρόσβασή τους σε εργαλείο αυτόματης μετάφρασης (E-translation)
Email address *
Στέλεχος / ιδιότητα *
Επωνυμία επιχείρησης
Τηλέφωνο επικοινωνίας
Πόλη
Γενικές ερωτήσεις σχετικά με την εταιρεία σας:
Α. Σε ποια χώρα είναι εγκατεστημένη η μικρομεσαία επιχείρησή (ΜΜΕ) σας; *
Β. Ζείτε σε παραμεθόρια περιοχή;
Clear selection
Γ. Σε ποιον τομέα δραστηριοποιείται η εταιρεία σας; Παρακαλείστε να αναφέρετε τους σχετικούς κωδικούς NACE. *
Δ. Πόσους υπαλλήλους απασχολεί η ΜΜΕ σας; *
Ερωτήσεις σχετικά με την ηλεκτρονική μετάφραση (E-translation)
1. Η εταιρεία σας: *
Ναι
Όχι
δραστηριοποιείται στον τομέα των αγορών / πωλήσεων στο εξωτερικό
έχει επιχειρηματικούς εταίρους στο εξωτερικό
είναι ήδη εγκατεστημένη σε άλλη χώρα
σχεδιάζει να εγκατασταθεί σε νέα αγορά στο εξωτερικό
2. Ποια /-ες είναι η/οι κύρια/-ες γλώσσα/-ες εργασίας στην εταιρεία σας; Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία απαντήσεις. *
Required
3. Για ποιες γλώσσες θα σας ήταν χρήσιμη η μεταφραστική βοήθεια; Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία απαντήσεις. *
Required
4. Σε σύγκριση με τη μετάφραση που γίνεται από άνθρωπο, η αυτόματη μετάφραση παρέχει γρήγορες και φθηνές μεταφράσεις που ενδέχεται όμως να έχουν λάθη. Πώς βλέπετε την κύρια χρήση της μετάφρασης στις ακόλουθες δραστηριότητες; (μόνο μία επιλογή ανά γραμμή) *
Καμία Ανάγκη
Αυτόματη μετάφραση
Μετάφραση από άνθρωπο
Αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών
Πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών
Δραστηριότητες μάρκετινγκ και προώθησης
Συγκέντρωση πληροφοριών (π.χ. σχετικά με αγορές, προμηθευτές ή ανταγωνιστές)
Κατανόηση ιστοτόπων ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης
Αναζήτηση επιχειρηματικών εταίρων στο εξωτερικό
Αλληλογραφία με εταιρείες ή εταίρους
Επικοινωνία με τη δημόσια διοίκηση άλλης χώρας
Παροχή υπηρεσιών μετά την πώληση σε άλλη χώρα
Διεκπεραίωση ερωτήσεων ή καταγγελιών
Επίλυση διαφορών στην εμπορική συναλλαγή
Ανταπόκριση σε προσκλήσεις υποβολής προσφορών
Διαπραγμάτευση συμβάσεων
Υπογραφή συμβάσεων
Chatbots
Άλλο:
5. Πόσο σημαντικά είναι τα ακόλουθα για να αποφασίσετε αν θα χρησιμοποιείτε την αυτόματη μετάφραση; (ταξινομήστε με σειρά σπουδαιότητας από το 1 έως το 8, σημειώστε 1 για το λιγότερο σημαντικό και 8 για το περισσότερο σημαντικό) *
1
2
3
4
5
6
7
8
Ακρίβεια
Ταχύτητα
Εμπιστευτικότητα και προστασία της ιδιωτικής ζωής
Ασφάλεια
Δωρεάν
Ευκολία χρήσης
Παροχή υποστήριξης
Άλλο
6. Χρησιμοποιεί η εταιρεία σας αυτόματη μετάφραση;
Clear selection
7. Εάν ναι, προσδιορίστε το εργαλείο, τις κύριες ανεπάρκειές του και τις πιθανές βελτιώσεις.
8. Θα σας ενδιέφερε να χρησιμοποιήσετε ένα δωρεάν, ασφαλές και αυτοματοποιημένο μεταφραστικό σύστημα το οποίο προσφέρεται από την ΕΕ;
Clear selection
9. Aν ναι, πόσα έγγραφα υπολογίζετε ότι θα μεταφράζετε κάθε μήνα με αυτό το εργαλείο;
Clear selection
10. Ενδιαφέρεστε για άλλες δωρεάν γλωσσικές εφαρμογές τεχνολογίας; (επιλέξτε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω)
11. Όσον αφορά τις γλώσσες ή τις γλωσσικές τεχνολογίες, έχετε κάποιες ιδιαίτερες ανάγκες, για τις οποίες δεν υπάρχουν λύσεις στην αγορά ή υπάρχουν λύσεις, αλλά είναι πολύ ακριβές; (Εξηγήστε)
12. Θα θέλατε να δοκιμάσετε το ασφαλές εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή;
Clear selection
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy