Pågående projekt
Fyll i formuläret så väl som det går utifrån ert projekt. Ibland är det svårt för en aktör att fylla i all information, om ni ej har möjlighet att ta reda på informationen så vänligen ange det i formuläret, men ange om möjligt vilken aktör som kan ha kännedom om saknad info. Glöm inte att klicka på "Skicka formulär" när du är klar. Om allt går rätt så kommer du att få upp en ny sida där det står att formuläret är inskickat. Vid eventuella frågor kontakta gärna Peter Harms-Ringdahl på 070-467 71 43 eller skriv till info@atgardsportalen.se
Email address *
Projektnamn *
Your answer
Åtgärdsmetod *
Fyll i vilken åtgärdsmetod används, används flera metoder så ange samtliga. Benämn gärna metoderna så som de benämns på Åtgärdsportalen, och om flera metoder används för olika typer av föroreningar skriv vilken som syftar till att åtgärda respektive förorening.
Your answer
Påbörjat år/månad *
Vilket datum påbörjades åtgärderna?
MM
/
DD
/
YYYY
Avslutas år/månad *
När planeras åtgärderna vara avslutade? (cirka)
MM
/
DD
/
YYYY
Ort *
Your answer
Typ av verksamhet som orsakat förorening *
T.ex. kemtvätt, bensinmack eller pappersbruk
Your answer
Behandlade föroreningar *
Den/de föroreningar som metoden syftar till att reducera
Your answer
Eventuella andra närvarande föroreningar som inte behandlas
Your answer
Behandling In-situ/ ex-situ på plats/ ex-situ på annan plats *
In situ innebär behandling på plats i marken, ex situ innebär att den förorenade jorden eller vattnet tagits upp för behandling, antingen på plats eller för transport och behandling på annan plats
Behandling av Källzon/Plym *
Är det källzonen och/eller föroreningsplymen som behandlas? Om flera föroreningar eller metoder används ange vilken metod som används till respektive förorening och zon
Required
Behandlade medium (jord, vatten, fri fas, fast fas, porgas) *
Required
Jordart *
Required
Mätbara åtgärdsmål *
Ange åtgärdsmål för respektive ämne, tex. KM, MKM, reducera spridning med 90% eller platsspecifik halt
Your answer
Halt av respektive förorening före behandling *
Ange även lämplig enhet, tex mg/kg TS för halt i jord och mg/l för halt i vatten
Your answer
Halt av respektive förorening efter behandling
Ange även lämplig enhet, tex mg/kg TS för halt i jord och mg/l för halt i vatten
Your answer
Mängd åtgärdad förorening
Hur stor mängd planeras åtgärdas (kg) (grovt uppskattat)
Your answer
Mängd jord och/eller vatten som ska behandlas *
Mängd behandlade massor (ton) eller vatten (m3)
Your answer
Total planerad kostnad för efterbehandling (anges i kr) *
Inklusive undersökningskostnader, projektering, entreprenad, miljökontroll, efterkontroll. Får ej kostnad utlämnas så ange att det är konfidentiellt.
Your answer
Kostnad undersökningar (anges i kr) *
Ange kostnad för undersökningar innan åtgärd. Saknas uppgifter kan ni ange det.
Your answer
Kostnad projektering (anges i kr) *
Ange kostnad för projektering. Saknas uppgifter kan ni ange det.
Your answer
Kostnad åtgärd (anges i kr) *
Ange planerad kostnad för åtgärdsfasen, inklusive kontroll och övriga projektresurser.
Your answer
Kostnad efterkontroll (anges i kr)
Ange planerad kostnad för efterkontroll. Saknas uppgift kan ni ange det.
Your answer
Beställare *
Vilken organisation som är beställare för projektet
Your answer
Miljökonsult för projektet? *
Vilket företag är ansvarigt för miljökontrollen
Your answer
Vem är entreprenör för åtgärden? *
Vilket företag genomför entreprenaden?
Your answer
Tillsynsmyndighet? *
Vilken organisation är ansvarig tillsynsmyndighet
Your answer
Kontaktpersoner
Ange ansvariga kontaktpersoner för nyss nämnda aktörer (namn, telefonnummer, epost)
Your answer
Uppgiftslämnare för dessa uppgifter. *
Ange företag, namn, epost och telefonnr
Your answer
Länk/källa
Eventuell titel på rapport(er) och gärna även en länk om rapporten finns på nätet.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms